توجیه جهالت و جنایت دنیای مدرن ممنوع!

  • انتشار: ۱۳ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 96799

قبل از هر چیزی باید دانست که جهالت گاهی به معنای نبود آگاهی است در برابر علم که با رفتن به مراکز علمی فرهنگی نظیر حوزه و دانشگاه قابل حل است و گاهی به معنای هواهای نفسانی است در برابر عقل و خرد.
این نوع جهالت، با توجه به منابع دینی، خطرناکترین و خانمانسوز ترین جهالت است که همواره فاجعه و تباهی آفریده و می آفریند.

پس لطفا مثل کبک سرمان را زیر برف نموده جهالت و جنایت‌های دنیای مدرن را، که در دانشگاه کابل، کورس کوثر دانش و مراکز دیگر شاهدش بودیم، تنها با حواله دادن به جهان سنت و دنیای مذهب توجیه نکنیم و سر مردم را با آب چرب نکنیم که سودی ندارد.

درست است که جرم و جنایت‌های امروزی متأسفانه زمینه‌ها و ابزار این جایی دارند، اما طراحان و عاملان اصلی را باید در جاهای دیگر جستجو نمود.

درست است که انتحاری‌ها با شعار الله اکبر و به اسم طالب و داعش انتحار می‌کنند، اما تمویل کنندگان منطقوی و حامیان بین‌المللی را باید جدی گرفت که آگاهانه طرح می‌ریزند و هوسرانانه اعمال می‌کنند.

درست است که گاهی طالبان و گاهی داعشیان مزدور مسئولیت انتحار و انفجار و جنایت‌های ضد بشری را به عهده می‌گیرند، اما در حقیقت مسئولان و عاملان این همه ویرانی و تباهی، جنایتکاران بین‌المللی و شرکتهای چند ملیتی اند.

درست است که در ایام گفتگوهای صلحی به ظاهر بین الافغانی طالبان و داعشیان آدم می‌کشند و انسان می‌درند، اما در واقع این دریدن‌ها کار کسانی است که توافقنامه صلح با تروریست‌ها را در قطر امضاء نمودند و با دستورشان ۵۰۰۰ جلاد و قاتل توسط دولت مزدور رها شدند.

درست است که جنایتکاران طالبانی و داعشی به مراکز علمی و دینی حمله می‌کنند و با این کارشان جهالت و دشمنی با علم و معرفت را به نمایش می‌گذارند، اما حقیقتا شیطنت فراتر از این نمایش‌های مسخره و ظاهری است و این جهالت و شهوت سیری ناپذیر دنیای مدرن است که از انسان قربانی گرفته تمامی ندارد و نخواهد داشت.

درست است که چند صباحی منطقه و کشورما درگیر این فجایع بوده و هست، اما با نگاهی به تاریخ تحولات جوامع بشری به خوبی پیداست که این گرفتاری‌های منطقوی و کشوری نه اول پیامدهای جهالت دنیای مدرن بوده و نه آخرش خواهد بود؛ زیرا جهالت دنیای مدرن بود که دو جنگ هولناک جهانی را بر جهان بشریت تحمیل نمود؛ جهالت دنیای مدرن بود که فجایع هیروشیما و ناکازاکی را پدید آورد؛ جهالت دنیای مدرن بود که فجایع کنگو و ترور جنسی را باعث شد؛ جهالت دنیای مدرن بود که فجایع دشت جار لائوس را پدید آورد که قلم از ذکرش خجالت می‌کشد؛ جهالت دنیای مدرن بود که فاجعه و قتل عام صبرا و شتیلا را توسط رژیم کودک کوش اسرائیل رقم زد، جهالت دنیای مدرن بود که همسویی با تروریست‌هایی نظیر بن لادن و امثال وی را باعث شده بر منطقه و کشور تحمیل نمود و جهالت دنیای مدرن است، که به اعتراف دانشمندان منصف خود دنیای غرب، تا کنون صد و چند میلیون انسان را در جهان به خاک و خون کشانده است.

خلاصه: ساده انگاری را باید کنار گذاشته به واقعیات تن داد و باید پذیرفت که با صرف نفرین فرستادن به چندتا انتحاری مزدور و دشمن دانایی خواندنشان مشکل حل شدنی نیست. اگر بخواهیم به جایی برسیم باید تکلیف‌مان را با طراحان اصلی مشخص نماییم و الا کار با نفرین فرستادن به نوکران و فرش قرمز پهن نمودن جلو پای باداران درست شدنی نیست.

محمد امین احسانی