تناقض وپارادوکس قومی

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 103741

مجموعه افرادی که بهانهٔ دفاع ازفرهنگ قومی ازهدیه دادن چادر مشکی که نماد پوشش اسلامی است به تعدادی بانوان برآشفته شدند درمقابل برهنگی، ومانکن شدن، ودستاویزقرار گرفتن تعداد بانوان تابو شکن نه تنها هیچ واکنشی نشان ندادند بلکه خودشان بااینکه قائل به جامعه باز ومالکیت معنوی اندبجای استفاده ازمیراث ماندگارپیشینان که همان پیرهن وتنبان وایزارگشادبا شولبند است ازکراوات، ویخن قاق، وکت وشلوار بیرون فرهنگی استفاده میکنند ولی باسلب حق انتخاب آگاهانه بانوان آنان را به پوشیدن لباس سنتی که همان سرغوچ،وپای جیمه، وایزار وتنبان گشاد، ولاته ململ، وواسکت است ملزم میداند
هرکسی حق انتخاب آگاهانه دارد بگذاریم ازآن استفاده کنند

سید اسماعیل حکیمی