تفکر منحصر به‌فرد

  • انتشار: ۲۶ سرطان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 131743
افغانستان

مشکل ما در افغانستان، تفکری است که حاضر می‌‌باشد، تحقیر نزد جهانیان را بپذیرد، کشور را نسل اندرنسل محتاج کمک‌های خارجی نگه‌دارد، گرسنگی را بر مردم و عقب‌ماندگی را بر جامعه تحمیل کند؛ اما حاضر نیست، عدالت را در جامعه و برابری حقوقی را برای شهروندان بپذیرد تا در این بستر، همگان در سایه صلح پایدار زندگی کنند، زندگی عزت‌مندانه داشته باشند و انرژی خود را برای ساختن کشور به کار بگیرند.
صاحبان این تفکر، در عمل به دیگران می‌گویند ما حاضریم با شما همیشه در جدال باشیم، انرژی خود را برای ویرانی به کار بگیریم، در فقر و حقارت زندگی کنیم و باهم به تدریج از گرسنگی در این خاک، بمیریم؛ ولی آماده نیستیم برابری و برادری را بپذریم تا در کنارهم زندگی مسالمت‌آمیز و افتخاآمیزی داشته‌باشیم. احتمالا در دنیا تنها افغانستان است که مستعد پرورش این تفکر منحصر به‌فرد می‌باشد.

سید جواد سجادی

مخالفت لوی سارنوالی عراق با درخواست صدر برای انحلال پارلمان

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟