تعدادی از باشندگان کابل دروازه دفتر توزیع تذکره های برقی در کابل را مسدود کردند

  • انتشار: ۲۲ اسد ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 46176

تعدادی از باشندگان شهر کابل در اعتراض به توزیع تذکره های برقی با درج واژه افغان، دروازه دفتر توزیع تذکره برقی در منطقه خیرخانه کابل را مسدود کردند.

به گزارش رسانه ها جنبش عدالت خواهي مردمي طى يك حركت اعتراضي دروازه ى دفتر توزيع تذكره ى الكترونيكى در گولايى سينماى خيرخانه را بستند.

آنان می گویند که توزیع تذکره های برقی با درج واژه افغان را قبول ندارند و حکومت باید این روند را متوقف کنند.

رئیس جمهور غنی چند ماه قبل، با صدور حکمی و با دریافت تذکره برقی خویش روند توزیع این نوع تذکره ها را آغاز کرد.