تعامل با طالبان آیا مبنای شرعی دارد؟

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 135215

چه ضرورتی در کار است که شورای علما برای تعامل با طالبان به مراجع عظام مراجعه می‌کنند؟ ضرورت دینی و شرعیِ این مراجعه از کجا ناشی می‌شود؟
شورای علما به حکم عالم شرع بودن باید دلیل شرعی برای کارهای خود داشته باشند. دلیل شرعی تعامل با طالبان چیست؟
در شرع مقدس، «کمک به ظالم» حرام است. همین عنوان را در گوگل سرچ کنید و نظرات مراجع را ملاحظه نمایید.
این‌که طالبان ظالم اند و امارت آن‌ها حکومت جور است، جای شک نیست. از این‌رو، شورای علما به حکم شرع اجازه همکاری با ظالمان را ندارند. شارع مقدس به آن‌ها چنین اجازه‌ای نداده است. بنابراین، آن‌ها مجبورند که برای اخذ جواز همکاری با ظالمان/ تعامل با طالبان نزد مراجع بشتابند و «کسب تکلیف» کنند.
مراجع با قبول ظالم بودن طالبان نمی‌توانند همکاری با طالبان را تأیید کنند. بنابراین، مسئله‌ی «تغییر طالبان» پیش می‌آید. تغییر طالبان و عدم خفقان درواقع به‌عنوان شاهدی بر ظالم نبودن طالبان ارایه می‌شود. بدین سان، ظالم نبودن طالبان، جواز شرعی همکاری و تعامل با آن‌ها را به دست می‌دهد.

بنابراین، از یک سو، حرمت شرعیِ همکاری با ظالمان و از سوی دیگر، ضرورت عرفی تعامل و داد و ستد با طالبان باعث شده است که شورای علما و اهل شرع نزد مراجع بروند و کسب تکلیف کنند.
ظلمی‌ها و مظالم طالبان اگر بر مراجع آشکار باشد و بر آن‌ها مشتبه نشده باشد، آن‌ها همکاری با طالبان را تأیید نمی‌کنند. ظلمی آن‌ها بر آفتاب است. در این شرایط، نفی تعامل با ظالمان اما ملازم با وجوب جنگ با آن‌ها نیست. زیرا گرچه دفع ظلم واجب است اما اکنون ناممکن است. خلاصه، تعامل با ظالمان حرام است. جنگ برای دفع ظلم ناممکن است. پس شق ثالث یعنی تحمل و صبر به امید تغییر اوضاع لازم می‌آید.

حسن رضا خاوری

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟