تظاهرات زنان در پکتیا : مهم و تاریخی !

  • انتشار: ۲۱ سنبله ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132959

چند ماه قبل مکاتب متوسطه برای دختران در ولایت پکتیا بازگشایی شده بود. این تصمیم مقامات محلی طالبان بدون مجوز اداره طالبان در کابل بخودی خود از اهمیت زیادی برخوردار بود. نه برای اینکه طالبان محلی متعادل تر اند، بلکه به خاطری که این تصمیم بعد از تقاضا و فشار مردم، متنفذین و ریش سفیدان پکتیا که میخواستند که دختران شان باید مکتب بروند، گرفته شده بود.
ولی چند روز قبل، اینبار به خواست رهبران امارت که از رفتن دختران به مکتب در پکتیا ناراضی بودند، مقامات محلی دوبار ه مکاتب را بستند. این عمل طالبان زنان و دختران را به تظاهرات خیابانی و اعتراض به این تصمیم جاهلانه امارت اسلامی کشانید.
متآسفانه علیرغم اینکه خبرگزاری ها این تظاهرات را پوشش دادند، کاربران شبکه های اجتماعی، بویژه فیسبوک، که برای چند روزمتواتر صفحات خود را با عکس های ملا انصاری مزین کرده بودند و طی ۴۸ ساعت عکسهای ملکه الیزابت دوم حسابهای شانرا مزین ساخته و از زندگی ملکه انگلیس توصیف میکنند و از آن درس میگیرند، سخنی از تظاهرات زنان در پکتیا نمیگویند. چرا ؟
در قدم اول چون اکثریت دوستان مجازی من و کسانی که مرا تعقیب میکنند هزاره، تاجیک، ازبیک و دیگر اقوام اند، نظر به نگاه عقب مانده قومی به حوادث افغانستان نگاه عینی و سراسری ندارند. در حالیکه اعتراض زنان در پکتیا از اهمیت فراوان برخوردار است. فشار ریش سفیدان برای باز نمودن مکاتب دخترانه و سپس تظاهرات زنان آب سردی به پیشداوری های یک عده قوم پرستان میریزد، آنهائیکه سخت معتقد بودند که پشتونها، بویژه ولایات شرقی و جنوبی افغانستان طرفدار آموزش زنان نیستند. دوم، دیوار بلند اعتقاد شان که چون اکثریت رهبران طالبان پشتون هستند، پشتونها حامی طالبان میباشند، فرو ریخت. مهمترین دلیل سیاستمداران تاجیک و هزاره در حمایت از سیستم فدرالی و حتا تجزیه افغانستان در همین نکته خفته است. یکی از حامیان سرسخت فدرالیسم و سیاستمدار تاجیک تبار روزی بمن گفت : ” خوب اگر پشتونها نمیخواهند دختران شان مکتب بروند، اگر مخالف حق تحصیل و کار زنان هستند، این کار را در مناطق خود انجام بدهند و ما را مانع نشوند که به علم و فرهنگ توجه داشته باشیم”.
نه، زنان افغانستان، مانند مردان، سرنوشت مشترک دارند. زنان تاجیک و هزاره نمیتوانند مکتب بروند مگر اینکه زنان پکتیا و قندهار و هیلمند هم به مکتب بروند و برعکس. همینگونه در مورد تمام حقوق شهروندی آنها.

امسال ۱۱۵ هزار دانشجو به دانشگاه‌ها راه می‌یابند

کریم پاکزاد

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟