تروریسم؛ مولود نامشروع

  • انتشار: ۴ سنبله ۱۳۹۶
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 29444

تروریسم مولود نامشروع اتحاد عربی، عبری، غربی است؛ این مولود خونخوار وخون ریز در مکان های متولد می شود که مردمان آن به بیماری جهل واختلاف دچار باشد؛ بی تردید زمینه زایش این مولود نامشروع در جهان اسلام جهل عمومی وبی خاصیت بودن حاکمان اسلامی است.

هرکجا وبه هرمیزان جهل وبی تفاوتی درجامعه رشد نماید تیغ این جلادان خونریز، تیزتر می گردد؛ هرکجا مشت ها به هم گره کرده، صفوف متحد، ودل ها بیدار باشد تیغ این سفاکان تاریخ کند وکند می شود.

رسالت عالمان دینی در این شرایط بسیار حساس وخطیر  است؛ زیرا این عالمان دینی هستند که می توانند تیغ زهر آلود و کشنده را از زنگی مست بگیرند. انتظار می رود عالمان دینی هر دو مذهب نسبت به این حملات هدفمند بی تفاوت نباشند، داعش وطالب بیش از اینکه سلاح خطرناک داشته باشند، افکار خطرناک دارند؛ آنان اول کشتن مسلمانان را حلال می کنند سپس آنان را دسته دسته ذبح می کنند؛ عالمان دینی متعهد می توانند آنان را خلع سلاح فکری واعتقادی نمایند.

دومین رسالت خطیر وحساس را رسانه های کشور دارند، متاسفانه فضای تبلیغاتی کشور بسیار آلوده ومسموم است، در برخی موارد به جای حمایت از شهدا ونیروهای امنیتی آنان با تیغ مسموم تبلیغات سر بریده می شوند؛ رخدادها خواسته یا ناخواسته به نقع دشمن تبلیغ وتعبیر می گردد برخی رسانه ها در مسیر پیش تولید خشونت هستند.

تغییر جغرافیای جنگ از «جنوب به شمال» وتغییر ماهیت جنگ از «جغرافیا به مذهب» پیام بسیار واضح دارد؛ اگر این پیام رمزگشایی وباز نشود کلید بحران همچنان در دست دشمن است.

گرچه هدف سطحی وعمومی دشمن، کشتن مردم افغانستان است؛ اما هدف اصلی وپنهان دشمن تحریک احساسات قومی ، مذهبی وسمتی می باشد تا مردم افغانستان را به دسته های مختلف تقسیم کنند وهرکدام را با یک عنوان به مسلخ ببرند.

انتخاب اماکنی مانند زیارتگاه ها ، مساجد، وتکیه خانه ها قطعا بدون آن هدف پنهان نیست؛ وبرنامه ریزی شده است؛ هدف کشتن روح جمعی مردم است، بنا براین هر قلمی، هرقدمی، هر رسانه ی، هر ملایی، هر فعال جامعه مدنی، هر استاد دانشگاهی، برای دسته دسته کردن وتحریک احساسات قلم بزند، قدم بردارد، سخن بگوید، فعالیت مدنی یا معدنی کند در جبهه جنگ نرم داعش است وناخواسته از افسران جنگ نرم دشمن به حساب می آید.

همانگونه که تقسیم تروریست به جغرافیا ومذهب خاص امکان پذیر نیست، شهدای حملات تروریستی نیز به قوم ومذهب خاص قابل تقسیم نیست؛ همه ما سرنوشت مشترک داریم.

سید محمد حسین هاشمی اخلاقی