تخم تفرقه نکاریم

  • انتشار: ۲۴ جدی ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 135317
افغانستان

مردم ما، در یک موقعیت دشوار و در معرض تبعیض همه‌جانبه و سیستماتیک قرار دارند. در این روزهای دشوار، اگر شهامت ایستادن در کنار این مردم مظلوم را نداریم و جرأت دفاع از حقوق آنان را نداریم، و اسم آن را زرنگی می‌گذاریم، حداقل با نفرت‌پراکنی بین این مردم تخم تفرقه نکاریم و از این راه، ژست‌های قهرمانانه‌ی مجازی و پهلوان پنبه‌ای نگریم.

چند چالاک، اگر برای ط‌الب، پادوی و خوش‌خدمتی می‌کنند، حساب آن‌ها را به‌پای سید و هزاره نیندازیم. در انتخاب چالاکان، لابی‌گران و ستایش‌گران‌ ط‌البان، نه سادات دخالت داشته و نه هزاره‌ها.

چالاکان در پی‌تعقیب اهداف شخصی خود هستند، پس بی‌‌جهت نباید اراده مردم را وارد این ماجرا کرد و بین مردم در‌ جانب‌داری یا عدم جانب‌داری از طالب، دعوا راه انداخت. تا حقوق اساسی مردم ما در نظر گرفته نشود، مردم ما به‌صورت کلی، هیچ میانه‌ی با‌ ط‌الب و حکومت ط‌البانی ندارند.

دکتر سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟