تبعیض

  • انتشار: ۳۰ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 89673

تبعیض تنها سلب فرصت های شغلی، بر خورد تحقیرآمیز و خوارکننده به دلیل تعلق افراد به پیشینه قومی، نژادی و مذهبی نیست؛ قراردادن افراد در وضعیت و موقعیت نابرابر نیز از آشکارترین نمونه های تبعیض است. حاکمان نالایق این سر زمین انواع تبعیض و ستمگری را در حق طیف عظیمی از مردم این مرز بوم روا داشته اند. ایجاد فضای خشونت بار، رعب آور و رفتارهای خوارکننده تنها در حق یک قوم و متعلق به گروه قومی خاص از جمله ستمگیری هاییست که تاریخ آن را ثبت کرده و قلم از ذکرش شرم میکند.

تقسیم این سر زمین به ولایت درجه اول و دوم و سوم نیز ریشه در تبعیض ستمگری استمرار یافته و مداوم دارد؛ زیرا دولت با تقسیم عملا شهروندان به درجه اول و دوم نسبت به توزیع امکانات درجه بندی میکند.
نوعی دیگر تبعیض مدرن همان سهمیه بندی کنکور است؛ زیرا که افراد را در شرایط نابرابر و برخی را در موقعیت بدتر از دیگران قرار میدهد.

این در حالیست که، برابر ماده ۶ قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد انکشاف متوازن، برابری همه اقوام و حفظ کرامت انسانی است.

دکتر سید رضا سجادی