بیش از 400 هزار افغانی، کرایه موتر زرهی مشاور رئیس جمهور غنی در هر ماه

  • انتشار: ۱۳ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32877

طبق یک سند افشا شده نشان می دهد که کرایه یک موتر زرهی برای حمیدالله فاروقی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهورغنی به مدت شش ماه ۲۴۲۷۶۰۰ افغانی هزینه برداشته است.

در یک مکتوب اداره امور ریاست‌جمهوری که به رسانه‌ها درز کرده، پیشنهاد شده است که برای حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه کابل و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور یک موتر زرهی ماهانه به مبلغ بیش از چهارصد هزار افغانی به کرایه گرفته شود. این پیشنهاد از سوی آقای غنی منظور شده است.

براساس این مکتوب، زمانی که آقای فاروقی رییس هیأت بررسی قراردادهای لوجیستکی وزارت دفاع ملی بوده، جهت تامین امنیت وی، یک موتر زرهی ماهانه به مبلغ ۴۰۴۶۰۰ افغانی براساس حکم ریاست‌جمهوری به کرایه گرفته شده است. این قرارداد با شرکت راشد الهام از تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ به‌مدت سه ماه امضا شده است.

هر چند معاون سخنگوی ریاست جمهوری آمار ارائه شده در رسانه ها را شایعه می داند، اما میلیون ها افغانی در سال هزینه های سرسام آوری برای مواردی پرداخت می شود که چندان رسانه ای نمی شود و در گوشه ای دیگر از این سرزمین صدها سرباز به دلیل نرسیدن مهمات و سلاح، جان خود را از دست می دهد.