بیش از 200 جنرال وزارت داخله به تقاعد سوق داده شد

  • انتشار: ۲۱ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 47299

حکومت بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، بیش از ۲۰۰ جنرال وزارت داخله را بر بنیاد تعدیلات جدید در قانون امور ذاتی پلیس، تقاعد داده است.

دولت افغانستان قانون امور ذاتی پلیس را در اواخر سال ۱۳۹۶ تعدیل کرد که بر اساس آن، هرگاه ساتمنان مدت ۲۸ سال خدمت و سن ۵۵ سالگی را تکمیل کرده باشند، به تقاعد سوق داده می‌شوند.

مرحلۀ دوم، شامل حال افسران جوان می‌شود که سن ۵۵ سالگی را تکمیل و ۳۰ سال در چوکات پلیس خدمت کرده اند.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله به صدای امریکا گفته است “یک مرتبه ۱۰۶ مورد، و برای مرحله بعدی بیش از یکصدوبیست نظامی است، در مجموع بیش از ۲۰۰ تن جنرالان که مطابق به قانون جدید امور ذاتی افسران و ساتمنان به تقاعد سوق دادند که اکثر اینها دوره خدمت شان تکمیل شده بود، سن شان تکمیل بود”.

سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان، افزود که در پُست این جنرالان، معاونین شان و یا هم کسانی که واجد شرایط بوده، جایگزین شده اند.

وزارت داخلۀ افغانستان، به این باور است که این اقدام، زمینۀ راه یافتن نیروی جوان را در سطح تصمیم‌گیری پلیس فراهم کرد.