بیخود به صلح امیدوار نباشید!

  • انتشار: ۱۱ ثور ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 84788

اول ، بنای فیزیکی و ساختمانی گروه به نام طالبان با” تفنگ مرمی “شکل گرفته وبا “جنگ خون ریزی” استحکام پیدا کرده است و اگر تفنگ و مرمی را از آنها بگیرند اتومات “نیست و نابود” می شوند پس علت البقای طالبام تداوم جنگ و خون ریزی است.

دوم ، رسالت طالبان و فلسفه وجودی شان ،تداوم جنگ و خون ریزی درکشور هدف (افغانستان ) است و ساده لوحانه خواهد بود که باور شود طالبان اهل مذاکره و گفتگو هستند زیرا آنها حکم بازوی نظامی بیرون مرزی کشور های مشخص را در کشور هدف دارند.

سوم، به نطر می رسد آمریکا با طالبان دولت در سایه را تشکیل داده اند منتظرند با کوچک ترین حرکت ان را کلید بزنند بنا بر این احتمال توافق عبدالله و غنی در برابر طالبان تقویت پیدا کرده است ؛ تحرکات روسها و ایرانی ها در این زمینه، تماس های تلفنی وزیر خارجه ایران و روسیه با رهبران این دو گروه مبین این موضوع است.

چهارم، چند ماه قبل دریک یادداشتی گفته بودم که پس از توافق طالبان و آمریکا،جغرافیای جنگ طالبان کاملا تغییر میکند و جنگ رسما به صفحات شمال و سرحدات مناطق هزاره جات کشیده خواهد شد ، کمتر کسی باور کرد و اکنون رسما جنگ در صفحات شمال کلید خورده و آنهم در سرحدات با هزاره جات. یعتی جنگ دره صوف ولایت سمنگان و احتمال وقوع جنگ های طالبان در سرحددت هزاره جات دور از وقوع نیست.

پنجم ، طالبان میدانتد که مردم افغانستان پذیرش فرهنگ سنتی و روستای آن ها را ندارند و همچنین این را هم خوب میدانند اردوی ملی افغانستان نیز با شکل و شمایل طالبان دشمنی آشتی ناپذیری دارند بنا بر این آشتی و مصالحه این دو نگاه سخت و مشکل به نظر می رسد.

با این پنج واقعیت عینی اگر باور به صلح دارید در اشتباه محض هستید و در نتیجه” بیخود به صلح با طالبان امید وار نباشید”!

احمد بصیر بیک‌زاد