بودجه 94 از سوی دولت تقدیم مجلس سنا شد

  • انتشار: ۲۷ عقرب ۱۳۹۳
  • سرویس: تیتر 1سیاست
  • شناسه مطلب: 894

مقام های وزارت مالیه افغانستان امروز (سه شنبه) طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۴ را به مجلس سنای کشور ارایه کردند.

به گزارش بخدی نیوز، عمر زاخیلوال، سرپرست این وزارت که امروز برای معرفی طرح بودجه مالی سال آینده در مجلس سنا حضور پیدا کرده بود گفت، بودجه سال آینده نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته که حدود سی میلیارد دالر تخمین شده است.

آقای زاخیلوال گفت که کل بودجه سال آینده ۴۵۷،۸ میلیارد افغانی که هشت میلیارد دالر تخمین زده شده، است.
سرپرست وزارت مالیه تاکید کرد که با وجود کاهش در بودجه عادی، بودجه انکشافی اختیاری و غیر اختیاری در مقایسه به سال گذشته ۵۷۰ میلیون دالر که ۲۲ درصد کل بودجه را تشکیل می دهد افزایش یافته است.

اقای زاخیلوال گفت: “بودجه سال آینده با در نظر داشت محدودیت های ملی سال جاری به گونه ای ترتیب شده است که از یک طرف مصارف عادی دولت تمیز شود و از سوی دیگر کار پروژه های بزرگ و کوچک ملی که در حال تطبیق شدن است ادامه پیدا کند”.

گفته شده که درطرح بودجه مالی سال ۱۳۹۴ تمویل پروژه های بزرگ در حال تطبیق در اولویت قرار دارد و برای پروژه های کوچک نیز مبلغ هشتاد و ۸۷،۶ میلیون دالر احتیاطی در نظر گرفته شده است.

با این حال حضرت عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه می گوید که با در نظر داشت تعهدات و صرفه جویی در مصارف، بودجه عادی تنها در بخش ملکی حدود پنج درصد از کود بیست و یک و ده درصد از کد بیست و دو کاهش یافته است.

سرپرست وزارت مالیه تاکید کرد که مبلغ صد میلیون دالر به شکل احتیاطی برای پروژه های بزرگ حکومت وحدت ملی که قرار است در اواسط سال شامل بودجه شود نیز در نظر گرفته شده است.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟