به دلیل فراهم نساختن زمینه آموزش دهی، نیروهای امنیتی افغانستان هنوز به آمریکا وابسته است

  • انتشار: ۸ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 38835

در یک گزارش تازه سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده است؛ که حکومت افغانستان هنوز هم در فراهم آوری اکمالات به نیروهای امنیتی و دفاعی افانستان به ایالات متحده متکی است، زیرا مقامات امریکایی به طور کافی زمینۀ آموزشدهی را فراهم نساخته اند.

نهاد نظارتی وزارت دفاع ایالات متحده می گوید “مقامات فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، کمک مستقیم ایالات متحده را که در اختیار وزارت های دفاع و داخله افغانستان گذاشته شده، به گونۀ مؤثر تنظیم و نظارت نکرده اند.”

گزارش سرمفتش می افزاید که مقامات نظامی فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، در زمینۀ رشد ظرفیت های افغانها و رسیدن شان به نقطه ای که دیگر متکی به خود باشند، اهداف “غیرواقعبینانه و غیرقابل دسترس را برای آنان تعیین کرده است.

در این گزارش آمده است “حکومت افغانستان هنوز هم در فراهم آوری اکمالات به نیرو های ملی این کشور، به آمریکا نیاز دارد، زیرا مقامات امریکایی به طور کافی زمینۀ آموزش دهی را فراهم نساخته اند.

این نهاد نظارتی همچنین می گوید که پنتاگون از سرنوشت ۹۵۰۰۰ عراده وسایطی که به دسترس نیرو های افغان قرار داده به گونۀ مناسب آگاهی ندارد و هم نمی داند که به ارزش میلیون ها دالر تیل و سایر اکمالات، به مقاصد در نظرگرفتۀ آنها به کار رفته است یا خیر.