بهشت حیوانی!

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 103797

در پستوهای ذهنی بسیاری از مایان ایالات متحده آمریکا همان بهشت زمین، ایده آل ترین جامعه، مهد دموکراسی، کانون آزادی و حقوق و محیط زیست انسان های نخبه محسوب میشود!

همین است که خودآگاه یا ناخودآگاه هر آنچه غرب انجام دهد ما حس میکنیم که انجام آن الزامی ست چرا که این کار جامعه مدرن و انسانهای برتر است، نمیخواهم همه جامعه آمریکا را متهم و محکوم کنم اما حقیقت این است که هیچ اتوپیایی وجود ندارد پستوهای ذهنی ما نیز تخیل است و تصوری که از دور تجسم یافته، تقلید مدرنیزه ما نیز همان تقلید است که پیروی محض است نه اندیشیدن!

در ایالات متحده آن بهشت موعود پستوهای ذهنی من و تو این انسان شاخدار هم است انسانی که فضا و حجم آزادی، اخلاق و نوعیت پرورش جامعه او را به حیوان مبدل ساخته، گاو درون او پرورده همان جامعه ایده آل است !

جهان‌ آزاد در واقع بیشتر از اینکه بهشت انسانی و اخلاقی باشد بهشت و دنیای ایده آل حیوانی ست دنیای شهوت، دنیای شکم، دنیای شاخ، دنیای دم و….

آنجا بیش از آنکه فرصت انسان شدن فراهم باشد فرصت هایی برای غرایز حیوانی هست شما این شاخدار را چی می بینید؟!

علی رضایی