بمبارانِ اتمی بی‌صدا

  • انتشار: ۶ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 102540

«کارل پوپر» یکی از عمیق‌ترین متفکرانِ عصر ما گفته بود: برای کشتن یک جامعه روشِ بسیار ساده به کار گیرید! بر فرهنگ آنان تمرکز کنید: ابتدا کتاب را از آنها بگیرید و بعد سر شان را درون تلویزیون فرو کنید!».

یقیناً اگر پوپر، نسخه و توصیۀ مذکور را امروز تجویز می‌نمود، به جای «تلوزیون» از کلمات «انترنت» یا «شبکه‌های اجتماعی» استفاده می‌کرد!

به راستی دنیای مسلط و مسلح و افسون‌گرِ غرب، کتاب و مطالعه و دانایی و تفکر را از ما گرفته، سرِ ما را در شبکه‌های اجتماعی فرو کرده است! ما آنچنان سرگرمِ جدل و جنجال و درشت‌گویی و درگیری و روزمره‌گی و اتلاف عمر و غفلت از دنیای واقعی و بی‌خبر از نیازها و اولویت‌ها و مشغولِ کسب لایک و کامنت و توجه دیگران و … در این شبکه‌ها هستیم که اگر دنیا را هم آب ببرد؛ نه فرصتِ تفکر و تأمل در بارۀ آن را داریم و نه برای ما مهم است!

پس ما و جامعه و فرهنگ و اخلاق و تمام داشته‌های مان (براساس نسخۀ پوپر) در حال مرگ و تباهی و هضم شدنِ آرام و بی‌صدا هستیم!

مسیح ارزگانی