بریتانیای کبیر و شیوه غلبه بر زبان فارسی در هند

  • انتشار: ۳ ثور ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 129844

می گویند بریتانیا برای حذف زبان فارسی از هند، مستقیم با این زبان طرف نشد. تلاش کرد زبان های محلی هندی را علیه زبان فارسی که نقش اساسی در دربار و در میان نخبگان داشت بشوراند. زبان های محلی علیه زبان قدرتمند فارسی شوریدند و در نهایت آن را شکست دادند؛ اما آنچه در فرجام به جای زبان فارسی نشست، زبان انگلیسی بود. چون زبان های محلی ظرفیت جانشینی فارسی را نداشتند.
.
آیا این پیشروی زبان انگلیسی از جنوب به مرکز و غرب آسیا تداوم می یابد؟ آیا زبان فارسی در افغانستان به سرنوشت زبان فارسی در هند دچار می شود؟
.
یادداشت
زبان جدا از نقش ارتباطی، نقش تولیدی نیز دارد. از منظر زبان با هویت پیوند می یابد. بنابراین تغییر زبان در جهت خاص، منجر به تغییر هویت در همان جهت می شود.

علی فائق

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟