برنامه رهبران

  • انتشار: ۱۱ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 76138

ما مردمانی بدبین و منفی‌‌نگر هستیم. خوبی‌ها و برجستگی‌های خود را اصلا نمی‌بینیم و مدام لب به انتقاد می‌گشایم و نق می‌زنیم. به عنوان مثال، ما همواره انتقاد می‌کنیم که رهبران سیاسی ما در هیچ زمینه‌ای، برنامه ندارند. این حرف مفت، بی‌پایه و بهتان بزرگ است.

رهبران سیاسی ما در برخی زمینه‌ها، برنامه‌های خیلی دقیق، جامع و کارشناسی‌شده دارند که رهبران و دولت‌مردان کشورهای توسعه یافته، مانند آن را ندارند؛ چه رسد به رهبران کشورهای در حال توسعه. شرکت در مراسم فاتحه و حضور در نواع مراسم خیرات و نذورات، از نمونه‌های خیلی برجسته برنامه‌های سیاسی و راهبردی، رهبران و سیاست‌ورزان ما است.

در هیچ‌جای جهان شما چنین برنامه‌های دقیق و راهگشا را از رهبران سیاسی، سراغ ندارید. کافیست در یک مراسم فاتحه، خیرات‌دهی یا شله‌‌‌خوری شرکت کنید، مشاهده خواهید کرد که رهبر، رهبرچه و رهبر زاده‌ها، مثل دسته‌ای از پرندگان در حال نشستن و برخواستن‌اند. دسته‌ای می‌نشینند و دسته‌ای دیگر پر می‌کشند. همه هم خواهان نشستن در صدر مجلس‌‌اند و به جلو می‌تازند. در سکوت فریاد می‌زنند که مردم، بلند شوید، ما را احترام کنید، تا همه بفهمند که ما آمدیم.

درست است که خیلی از این‌ها، در عمر خود یک کتاب در عرصه سیاست، مدیریت، اقتصاد جامعه و حقوق نخوانده‌اند و برخی حتا یک سطر هم نمی‌توانند، بدون اشتباه چیزی بنویسند؛ اما در مقابل، از وقتی که خود را به عنوان کلان شناخته، یک فاتحه را نیز از قلم نینداخته‌اند و به صورت دقیق، در همه شرکت کرده‌اند.

طالبان از گردهمایی علما به دنبال چیست؟

پس کمی مثبت بیندیشیم، انصاف داشته باشیم و عادلانه قضاوت کنیم. البته این برنامه‌ها، چون خیلی زیربنایی و بزرگ است؛ بنابراین دیربازده است و به‌ زودی ثمرات آن، به چشم‌ نمی‌آید. پس باید صبور بود و در انتظار نتیجه بی‌مانند آن نشست تا به موقع، شاهد شکوفایی و بالندگی در عرصه‌های مختلف باشیم.

داکتر سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟