برای تهیه فهرست رای دهندگان بیش از 28 میلیون دالر هزینه نیاز است

  • انتشار: ۲۱ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 34272

مقامات در کمیسیون انتخابات می گویند به دلیل هزینه زیاد در تهیه فهرست رای دهندگان با استفاده از تکنالوژی، این کمیسون برای تهیه فهرست رای دهندگان را از طریق تذکره های ورقه ای استفاده می کند. و این برنامه بیش از 28 میلیون دالر هزینه دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تهیۀ فهرست رأی‌دهندگان انتخابات پارلمانی یک برنامۀ پرهزینه است و در این بخش به بیش از ۲۸ میلیون دالر نیاز می‌باشد.

پیش از این قرار بود که روند تهیۀ فهرست رأی‌دهندگان با استفاده از تکنالوژی صورت گیرد؛ اما اکنون این کمیسیون فهرست رأی‌دهندگان را بر اساس تذکره ورقی تهیه می‌کند که به گفتۀ مقام‌ها، یک برنامۀ پرمصرف است.

رفیع‌الله بیدار، کمیشنر این کمیسیون گفت “این مرحله بیشترین پول را مصرف می‌کند، این ستون فقرات انتخابات است، برای تأمین شفافیت این یک اقدام بزرگ است، تقریباً آخرین ارقام این است که کمی بیشتر از ۲۸ میلیون دالر است، این یک رقم بزرگ برای مصارف انتخاباتی است”.

به گفتۀ وی، در مراحل بعدی که تهیۀ اوراق رأی‌دهی، اسناد و سایر برنامه‌ها برای پروسۀ انتخابات می‌باشد، در حدود ده میلیون دالر کفایت می‌کند.

آقای بیدار افزود، اگر انتخابات به شکلی که برنامه‌ریزی شده است، برگزار شود، در حدود صد میلیون دالر بودجه نیاز است و این نهاد تلاش کرده است که صرفه‌جویی کند.

کمیسیون انتخابات افغانستان، پیش از این مصارف پروسه انتخابات را با شیوۀ الکترونیکی آن (تهیۀ فهرست رأی‌دهندگان به صورت الکترونیکی، تهیۀ لوازم و سیستم‌های الکترونیکی،آموزش کارمندان در این بخش و سایر بخش‌های لوژیستیکی) ۲۲۰ میلیون دالر تخمین کرده بود.