بده بستان های تاجیکستان و پادشاه سعودی

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۳۹۴
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 11950

امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان از سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی دعوت کرده است که “در وقت مناسب” سفری به تاجیکستان انجام بدهد.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از جمهور، همزمان دولت عربستان سعودی وعده کرده که از طریق بانک اسلامی توسعه، برای بازسازی قطعاتی از جاده کولاب- درواز در جنوب شرق تاجیکستان مبلغ ۱۰۸ میلیون دالر به این کشور اختصاص بدهد.

توافق در این زمینه در دیدار رسمی امامعلی رحمان، رییس جمهوری تاجیکستان، از ریاض حاصل شده است.

بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری تاجیکستان، در جریان این دیدار که تا ۶ جنوری ادامه خواهد داشت، طرفین پنج سند همکاری در زمینه های مبارزه با جرایم، آموزش و پرورش، علم و فناوری، ارتباط هوایی، جوانان و ورزش امضا کرده اند.

در پایان گفتگوها میان مقامات تاجیک و سعودی، امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، از سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، دعوت کرده است که “در یک وقت مناسب” سفری به تاجیکستان انجام بدهد.

آقای رحمان در دیدار با پادشاه سعودی گفته است: ” ما در تاجیکستان کشور عربستان سعودی را به حیث شریک مهم خود در جهان عرب و منطقه خاور میانه می شناسیم و به رشد و تحکیم مناسبتهای گوناگون با آن توجه دایمی داریم”.

یکی از مسایل مورد گفتگوی آقای رحمان با پادشاه سعودی امنیت افغانستان بوده است.