سرویس دیدگاه

جهان در قرن ۱۳ میلادی

آمنه محمد با اشراف بر رویدادهای جهان در قرن ۱۳ میلادی و درک تفکر طالبان در ۲۱، این گروه را متعلق به ۸۰۰ سال پیش دانسته و از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را به هشت قرن بعد بیاورند.

انتقام جویی های تروریستی

قدرت مند شدن روز افزون گروههای تروریستی در منطقه که عملا با حمایت آمریکا همراه است، بیم دهنده‌ی آینده ای تاریک و نگران کننده است.

فرمان امیرالمؤمنین درباره محو اشیای ذی‌روح؛ خطر بیخ گوش گنجینه باختر

این خبر می‌تواند دستور غیرمستقیم برای شکستن و محو تصاویر و تندیس‌ها و یا مقدمه‌ای برای نابودی آثار باستانی و یا هر نوع تصویر دیگری در افغانستان باشد. مگر طالبان در دوره اول حاکمیت خود به دستور ملامحمدعمر این کار را نکردند؟

طالبان با ظلم بر مردم مظلوم، دنبال امتیاز هستند

طالبان عجب سیاست کثیفی را در پیش گرفته‌اند که به‌خاطر امتیازگرفتن از سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی، شهروندان افغانستان را زجر می‌دهند، بر آن‌ها ظلم و ستم و آنان را از حقوق‌شان محروم می‌نمایند.

خودتی!

مقام های آمریکایی با اظهارات غیرمسئولانه و بی شرمانه انگشت اتهام را بسوی دلقکان و مزدوران خود اشاره می کنند و خود را از عامل اصلی بودن این جنایت ها برائت می دهند.

افغانستان

تخم تفرقه نکاریم

چالاکان در پی‌تعقیب اهداف شخصی خود هستند، پس بی‌‌جهت نباید اراده مردم را وارد این ماجرا کرد و بین مردم در‌ جانب‌داری یا عدم جانب‌داری از طالب، دعوا راه انداخت. تا حقوق اساسی مردم ما در نظر گرفته نشود، مردم ما به‌صورت کلی، هیچ میانه‌ی با‌ ط‌الب و حکومت ط‌البانی ندارند.

افغانستان

امان از «جهل مقدس»!

به قول مرحوم بلخی تا زمانی که «تفکر» در این جغرافیا ممنوع باشد، و جامعه اسیر «جهل مقدس» باشد و «آزادی» و «انتخاب» جای گزین «قیمومیت» دینی و سیاسی نگردد، روزگار ما هم چنان سیر قهقرایی را خواهد رفت.