سرویس دیدگاه

آمریکا

نسخِ افتخار

دولت‌هایی که سنگ افتخار پیشگامی مناسبت‌های بزرگ تاریخی را به سینه می‌زنند، اتهام تاریخی را نیز بر دوش می‌کشند. کشورِ مُفتخر، کشورِ متهم نیز هست. روز جهانی سیاهان، نشانِ یک رخدادِ تراژیک است؛ تابلویِ ظلمی بزرگ که تا امروز با تبریک و تحنیت و افتخار لاپوشانی شده بود، ولی حالا این تابلوی ظلم به بدترین شیوه رونمایی می‌شود و با منسوخ شدنِ سنتِ دیرینه‌ی افتخارگری، افتخارگران به زیر کشیده می‌شوند.

شهید مزاری؛ پیرو خط امام خمینی

جامعه ای هزاره، علاقه عجیبی به امام خمینی داشتند و دارند سالها بود که مرچع تقلید شان بود و شهید مزاری نیز خودش را جدایی از ذهن و جسم و جان مردم نمی دانست و این علاقه را نسبت به امام تا آخر حفظ کرد.

جنگ زرگری بودا و رویش

اسلام و برنامه آن تعلیم همراه با تذکیه تعهد همراه با تعبد توفیق در دنیا و آخرت و عاقبت به خیری است.

حماقتِ محض!

در روزهای اخیر دو غائله‌ی پوچ، برخی اذهان را به خود معطوف داشته است که این توجه و تمرکز، دلیلی جز حماقت و بلاهت ندارد.

هرج و مرج و اعتراضات جاری در آمریکا چه معنایی می تواند داشته باشد؟

در کشوری( امریکا) که بیست سال پیش سیمپسون ها، ظهور پدیده ای مانند ترامپ و تحولات منطقه و شیوع کرونا پیشگویی میشود ( همه وقایع طبق محاسبه اتفاق می افتد) هرج و مرج و اعتراضات جاری در آن چه معنایی می تواند داشته باشد؟

حوادث عبرت آموز و افشا کننده

گاهی برخی حوادث در عین تلخی‌هایی که دارند، سخت عبرت آموز و افشاکننده اند و می‌رساند که برخی انسان‌ها و جریانهای ناپاک چگونه مزورانه در حق تاریخ، فرهنگ، پیشگامان و ارزشهای یک مردم ظلم می‌نمایند.

طرحِ نو

عبرت‌آموزی و تجربه‌اندوزی از تاریخ، مفید و لازم است. آینده بر بنیانِ گذشته ساخته می‌شود. اما ماندن در گذشته و زیستن در تاریخ، ما را از خلقِ ایده‌های جدید و فتح قله‌های تازه باز می‌دارد. بیایید رو به فردا و پشت به گذشته، در امروز زندگی کنیم