سرویس دیدگاه

سخنی با نخبگان و مسئولان دو کشور

مردم، نخبگان و مسئولان دو کشور بدانند که در این اقیانوس مواج و طوفانی در یک کشتی نشسته‌ایم و دشمنان مشترکمان سخت در پی به زیر کشیدن و دود نمودن این دو پرچم زیبا هستند؛ پرچم‌های زیبایی که رنگ و جملات حک شد در آنها قلب دشمنان تمدن، فرهنگ، باورها و ارزشهای دو ملت را نشانه رفته اند!

چند نکته درباره حادثه یزد

دیدن فیلم سوختن و جان دادن عده‌ای از هموطنان ما که در استان یزد ایران در اثر تیر اندازی پولیس ایران، موتر شان آتش گرفت ‌و مظلومانه جان دادند، بسیار رقت‌آور و دردناک است. هر کس از مرگ مظلومانه یک انسان مهاجر و غیر مهاجر و زنده سوختن او، تنش نلرزد و قلبش نسوزد، نه انسان است و نه مسلمان. اعتراض به نقض حقوق هم‌وطنان ما حق مسلم همه است.

بحران کرونا در افغانستان

کرونا در افغانستان سراسری شده، با شدت و ضعف متفاوت وارد همه خانه شده و با علایم مختلف به سراغ همه اعضای خانواده ها رفته است.

تاریخ، رویِ تِردمیل

با مقایسه این دو اتفاق ( دوستم و سلطان زوی ) به این نتیجه می رسیم که تاریخ این کشور، روی تردمیل است. در جا حرکت می کنیم، خسته می شویم اما هیچ جا به جایی و پیشرفت نداریم.

آبِ گِل‌آلود و فضای مه‌آلود

فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی علی‌رغمِ انتقادات و اعتراضاتی که ما بر آن داریم، تنها پرچمدارِ مقاومت در برابر استیلا‌جویی و سلطه‌طلبی دنیای متکبّر و تمامت‌خواهِ غرب بر جهان اسلام است.

فروکاست جمعیتی شیعیان افغانستان از سوی آمریکا

فروکاست جمعیتی شیعیان افغانستان از سوی وزارت خارجه امریکا به پانزده درصد، آب سردی بود که روی دست پیش‌گامان مدنی مداحی از غرب ریخته شد؛ همان‌هایی که در انداختن طوق طوع امریکا بر گردن خود مسابقه برگزار کرده بودند و با وقاحت و سبک‌سری بی‌لگام، از همه مرزها و موازین ملی و مذهبی عبور کردند.

از همه جا رانده شدگان

آمریکا با آماری که اعلام کرد ثابت کرد که به دنبال اقلیت سازی و در نهایت حذف سیستماتیک ماست.