سرویس دیدگاه

طالبان و دیپلماسی بلک‌میل

بلک‌میل (blackmail) در مبانی علوم سیاسی، به معنای تهدید، باج‌گیری، حق‌السکوت، تحت فشار قرار دادن، زورگیری و در مجموع گرفتن امتیاز سیاسی و یا اقتصادی در ازای اذیت نکردن طرف مقابل است.

چرا عبرت نمی گیریم

حدود دو ماه قبل از سقوط نظام جمهوری و تسلط طالبان بر کابل، یادداشتی نوشتم که هدف آن تذکر و تلنگر بود.

بحران آب، درد مشترک

خشک سالی های دوام‌دار، رشد جمعیت و گسترش زراعت در حوضه رودخانه های کشور، کمبود آب را به معضل تمام عیار بدل ساخته است.

امروز با طالبان چه باید کرد ؟؟

با داغ شدن بحث آب هیرمند و مشخص شدن ماهیت طالبان برای دوستانی که این مدت اسیر پروپاگاندا بودند، امروز پرسش اساسی مطرح شده این است که حالا چه باید کرد.

اژدهای همسایه خور

بحران آبی میان ایران و افغانستان در هیچ دوره ای تا این اندازه که به اخطار رسمی طرف ایرانی بینجامد، پر تنش و بحث برانگیز نبوده است.