سرویس دیدگاه

امام خمینی

امام خمینی (ره) و حقوق بشر

یکی از پرکاربردترین واژه ها در آثار امام خمینی (س) که در آثار مختلف ایشان اعم از فلسفی، عرفانی، اخلاقی، فقهی و سیاسی فراوان بکار برده اند حق، حقوق، مشتقات و اضافاتی از ریشه حق است که روی هم ۲۳۷۳۱ بار در ۱۷۳ شکل واژه بکار رفته و بیانگر خمیرمایه نگاه حقوقی ایشان به موضوعات مختلف می باشد.

شورش در سرزمین ظلم آباد

میلیون‌ها آمریکایی در کشته شدن جرج فلوید زیر فشار زانوی پلیس برگلوی وی، نشان دادند که آن قدر از حاکمیت تبعیض لیبرال دموکراسی به تنگ آمده اند که با تمام وجود وخشم دربیش از ۵۰ شهر به خیابان ها سرازیر شوند.

امام خمینی

رهبر مقتدر، ملت باشکوه

امام خمینی انقلابی را به پیروزی رساند که نظام برخاسته از دامن آن دارای سه رکن اساسی است که عبارتند از: ایدئولوژی، رهبری و مردم. پیوند ناگسستنی این سه رکن با یکدیگر ضامن سلامت، تداوم و استحکام نظام اسلامی است و خدشه وارد شدن به هریک از آنها این نظام را متزلزل می‌سازد.

آمریکا

نسخِ افتخار

دولت‌هایی که سنگ افتخار پیشگامی مناسبت‌های بزرگ تاریخی را به سینه می‌زنند، اتهام تاریخی را نیز بر دوش می‌کشند. کشورِ مُفتخر، کشورِ متهم نیز هست. روز جهانی سیاهان، نشانِ یک رخدادِ تراژیک است؛ تابلویِ ظلمی بزرگ که تا امروز با تبریک و تحنیت و افتخار لاپوشانی شده بود، ولی حالا این تابلوی ظلم به بدترین شیوه رونمایی می‌شود و با منسوخ شدنِ سنتِ دیرینه‌ی افتخارگری، افتخارگران به زیر کشیده می‌شوند.

شهید مزاری؛ پیرو خط امام خمینی

جامعه ای هزاره، علاقه عجیبی به امام خمینی داشتند و دارند سالها بود که مرچع تقلید شان بود و شهید مزاری نیز خودش را جدایی از ذهن و جسم و جان مردم نمی دانست و این علاقه را نسبت به امام تا آخر حفظ کرد.

جنگ زرگری بودا و رویش

اسلام و برنامه آن تعلیم همراه با تذکیه تعهد همراه با تعبد توفیق در دنیا و آخرت و عاقبت به خیری است.

حماقتِ محض!

در روزهای اخیر دو غائله‌ی پوچ، برخی اذهان را به خود معطوف داشته است که این توجه و تمرکز، دلیلی جز حماقت و بلاهت ندارد.