سرویس دیدگاه

شکاف میان جناح تندرو و میانه رو طالبان

شعرخوانی انس حقانی و اشارات معنادار برخی دیگر مانند صلاح‌الدین ایوبی نشان از آن دارد که جناح تندرو حتی برای میانه‌روترهای این گروه هم غیر قابل تحمل شده است.

قانون اساسی طالبان

ه طالبان در مذاکرات‌شان با امریکا رعایت حقوق بشر را نپذیرفته اند و این قصه برای امریکا روشن است. برای همین شما موقف تأثیرگذاری از سوی ایالات متحده امریکا در برابر طالب نمی‌بینید

یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها

بانوی عدالتخواه؛ تقلیل تا دعوای فرقه ای!

سوگمندانه شوربختی و نگون ساری امروز ما ریشه در چنان گذشته ای دارد. ما برای رهایی از چنین وضعیتی نیاز به نگرش انتقادی داریم. نگرش انتقادی که بتواند به پرسش‌های هر چند در ظاهر ساختار شکنانه پاسخ بدهد

اسلامی‌ترین حکومت!

اسلامی‌ترین حکومت؛ بی‌طرف‌ترین حکومت است. حکومتی که به‌دین، ایمان، مذهب و گرایش‌های فکری مردم به صورت سلبی و ایجابی کاری نداشته باشد، بلکه صرفا خدمات ارایه کند

طالبان؛ محدودیت علیه شهروندان و نرمش در سیاست خارجی!

حکومت طالبان مجبور است به صورت همزمان هم توده های سنتی افغانستان که بیش از دو دهه ماشین جنگی این گروه را به حرکت درآورده را راضی نگه دارد و هم در برابر کشورهای غربی نرمش نشان دهد تا از شدت واکنش های آنها علیه تصمیمات سختگیرانه خود بکاهد.

وقتی لابی‌گر مشهور طالبان هم اعتراض می‌کند

نارضایتی حلقه‌های مرتبط با طالبان در حالی از این گروه زیاد شده است که لابی‌گران غیر هم‌تبار طالبان، به دنبال توجیه عملکرد و رفتار این گروه برآمده و سعی می‌کنند که “اخلاص” آنان به طالبان، “مخلصانه‌” شود.

صحرانوردان و نابودی تمدن‌ها

اگر ما بخواهیم اسامی و تاریخ حوادث را از کتاب امپراتوری صحرانوردان برداریم و به‌جای آن تاریخ معاصر افغانستان و ماجرای هجوم طالبان را وارد کنیم، گویا قرن‌ها به عقب برگشته‌ایم

طالبان

طالبان میراثدار سنگدلی و جهالت مضاعف

این گروه، و همهٔ آن امیران دیگر، با حرص و ولع و جنون قدرت و سیاست های خام و نابایسته همواره تیشه به ریشهٔ خود زده و ستارهٔ بختشان را به افول نزدیک کرده اند.