سرویس دیدگاه

نفوذ خزنده عربستان و آیندۀ افغانستان

باید کمی به عمق مسئله رفت و دید که عربستان در افغانستان چه می‌خواهد و دنبال چه اهدافیست، چرا علاقمند و عاشق مدرسه‌سازی است و چرا بیشتر به این امر تآکید و هزینه می‌کند و به سایر امور انکشافی مورد نیاز مردم ما نمی‌پردازد.

آثار کتبی و شفاهی علامه سیّد اسماعیل بلخی

از بلخی سه اثر مکتوب و یک اثر شفاهی مانده است: دو کتاب به نام‌های فلسفه الاحکام فی نصره الاسلام و زنبیل بلخی و سومی دیوان شعرش؛ اما اثر شفاهی او مجموعه سخنرانی‌هایی است که تعدادی از آن‌ها در دست‌رس قرار دارد. دو کتاب بلخی نسخه‌های دست‌نویس دارد و هنوز چاپ نشده است و فعلاً از بحث ما بیرون است. می‌ماند شعرها و سخنرانی‌های او که لازم است توضیحات بیشتری درباره آن‌ها بدهم.

آمریکا

تأثیر اعتراضات ضد نژادپرستی بر حقوق بشر و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

در بلندمدت مشکلات عمیق ساختاری از جمله شورش‌های نژادی مشابه و نابرابری در توزیع ثروت در آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت و این موارد شکاف اجتماعی را درآمریکا عمیق‌تر نموده و در هرصورت ایالات متحده را بر روی یک گسل خطرناک اجتماعی و سیاسی قرار داده که می‌تواند تبعات جدی برای این کشور به همراه داشته باشد.

درخشندگی یک تفکر

شاخص‌های بزرگی بلخی و وِیژگی‌های فکری بلخی، در آن بود که درخشندگی اندیشه و پرتو فکری او، حصارهای قومیت، مذهب و منطقه را درنوردید.

صلح، به مثابه استراتژی جنگی

با توجه به نوعیت ساختار جنگ در افغانستان و همینطور ابهام در شناخت حقیقی و حقوقی بحث تروریسیم در افغانستان، باید اذعان داشت که پروژه ی صلح با طالبان نیز از دورنمای مبهم و پیچیده، در تحقق ثبات در افغانستان برخوردار است.

اگر این جنرال هزاره می‌بود؟

شما فرض کنید که اگر خدای‌نخواسته کدام جنرال و یا حتی سرباز هزاره با مقامات ایرانی و … عکس می‌گرفتند و آن را در فیسبوک یا توییتر خود نشر می‌کردند، چه غوغایی بر پا می‌شد، حتما او را مزدور گفته خانه‌نشین می‌کردند.

انسان شناسی در پرتوی جهان بینی شهید علامه بلخی

انسان در جهان بینی بلخی تنها موجودی است که می تواند تقدیر خویش را خود رقم زند و تا مرزهای بی نهایت با بال اندیشه و زاد ‏نزدیک شود، راه عشق به پرواز درآید، انسان که خدای بر این آفرینش به خود ببالد و تمامیت هستی در برابر این شکوه و عظمت نوای ‏تبارک الله احسن الخالقین ، سرداده و به سجده فرو افتد.

افغانستان

شیعه‌ها و هزاره‌ها، عدالتخواهان شعاری و برباد دهندگان عملی!

روند تحولات کشور از دهه‌ی هفتاد تا الآن به خوبی نشان می‌دهد که جامعه‌ی شیعه و هزاره از رهبر تا رهروشان شعار دهندگان خوب و همواره خواهان عدالت و حقشان بودند اما عملا متأسفانه بر ضد منافع‌شان گام برداشتند و برمی‌دارند.