سرویس دیدگاه

انتخابات افغانستان

رویاهای آمریکایی در بحران انتخاباتی افغانستان

ممکن است این بار، آمریکایی ها، خود افشا کننده تقلب در انتخابات باشند تا از رهگذر آن، با دامن زدن به بحران سیاسی در افغانستان و ایجاد کشمکش، گزینه عبور از نفرات برتر در مبارزات انتخاباتی و حتی گزینه تغییر نظام حکومتی افغانستان را کلید زنند

حقوق معلم در افغانستان

روز معلم گرامی باد؛ اما چگونه؟

یک وزیر نالایق یا مشاور بی سواد یا معین نفهم ماهانه هزاران دالر معاش به اضافه خرج دسترخان و سفر برای عیاشی برخوردار است؛ اما یک معاش معلم مظلوم در کابل یا فلان ولسوالی دور دست فقط یک معاش ناچیز آن هم با چندماه عقب افتادگی دارد

الفاظ نامناسب روایتگر وضعیت درون!

واکنشی که مسلم یار نسبت به عدم شمارش بایمیتریک نشده انتخابات اخیر نشان داد، و تهدیدی را که بر زبان آورد، در واقع ماهیت سیاست افغانی، آشفتگی تیمی، و منزلت قانون و توافق را و فصل الخطاب بودن “زور” در جامعه”غیرتمندافغانی” را روایت می کند…

انتخابات

چالش های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

بسیاری از کاندیداها، اشرف غنی را متهم به استفاده از امکانات دولتی در کمپین‌های انتخاباتی خود کرده‌اند. اما اصلی ترین چالش فراروی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بیم مداخلات خارجی است.

نزاع غیر رسمی در مورد به رسمیت شناختن اسرائیل

با زمزمه برخی عناصر رسانه‌ای پاکستان برای برقراری ارتباط رسمی پاکستان با اسرائیل، اخبار اردو زبان مشرق چاپ ایالت بلوچستان طی مقاله ای به قلم نصرت جاوید کارشناس معروف سیاسی پاکستان درخصوص موضوع آورده است که: کامران خان مجری مشهور تلویزیون پس از اعطای نشان افتخار از سوی کشورهای عربی […]