سرویس دیدگاه

کوتاه بین نباشید!

در این میان فرصت طلبانی که به زور طالبان رجز میخوانند، آنها که از همسایه و هم قریه گان خویش جاسوسی میکنند، آیا به فردای ‌پسا طالبان فکر کرده اند؟

در حقیقت ما ملامت هستیم!

در جامعه‌ی که بسیاری، بخاطر نفرت‌پراکنی قومی علیه دیگران از سوی قوم خود به افتخارات بزرگ نایل می‌شوند، چرا طالبان در این زمینه به نیروهای مین‌گذار خود، درجه علمی ندهند؟

امتیاز علمی در تحصیلات عالی افغانستان!

بیست سال فرصت وفور نعمت را برباد کردند تا به اتوپیای امروز خود برسند. عجب این است که به جای نشستن عرق شرم بر پیشانی شان، هنوز طلبکار هستند و ادعا دارند که به حق خود نرسیده اند!

امارت آمریکایی طالبان!

طالبان از این پس، آمریکایی تر از گذشته خواهند بود و بعید است که برنامه های آتی آنها، چندان مطلوب همسایگان واقع شود و صد البته آنکه به طور کلی کنار گذاشته شده مردم مظلوم افغانستان اند

پشتون

هشداری که سران غیر پشتون نادیده گرفتند!

شماری نوشتیم و هُشدار دادیم پیش از این‌که از قلم‌روهاتان رانده شوید، مصلحت را درنظر بگیرید و به یک توافق سیاسی واحد برسید تا در تشکیل یک حکومت ملی تاثیرگذار باشید، اما توجه نکردند.

پایان ماه عسل طالبان و پاکستان؛ کابل و اسلام آباد پس از یک سال با چه چالش‌هایی روبه رو شده اند؟

وقتی طالبان قدرت را در کابل به‌دست گرفت، بسیاری از رابطه بسیار نزدیک طالبان با اسلام‌آباد سخن گفتند. ۱۵ماه پس از جلوس طالبان در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، نشانه‌های روشنی از ایجاد فاصله میان رهبران طالبان و اسلام‌آباد به چشم می‌خورد.

ادامه بازی پاکستان با برگ حنا ربانی

در حقیقت، حنا ربانی در سفر به کابل، کار پرستو را انجام داد تا نظر جهان به سوی طالبان جلب شود. وقتی سیاست، عاری از اخلاق باشد، سیاستمداران و نیروهای امنیتی برای رسیدن به هدف، دست به هر کاری می‌زنند.