سرویس دیدگاه

آیا هند در تحولات افغانستان به حاشیه می رود؟

از میان بازیگران خارجی به نظر می رسد در صورت اجرای توافق نامه، پاکستان وضعیت مناسبی خواهد داشت. هند اما احتمالا نگرانی های بسیاری از توافق دوحه و قدرت گیری طالبان در افغانستان و خروج امریکا خواهد داشت.

لطفا به شایعات توجه نکنیم

با دامن زدن به شایعات دل مردم و مهاجرین را خالی ننماییم و فشار روانی بر مردم و مهاجرین وارد نکنیم. همین یک فشار کرونایی علاوه بر مهاجرت هم کافی است. در این شرایط بحرانی همه‌ی جهان بشریت خصوصا مهاجرین نیاز به سیگنالهای مثبت دارند نه منفی.

صنعت و طبیعت

از صنعت و زندگیِ صنعتی هیچ گزیر و گریزی نیست و تنها گاه‌گاهی برای انسانِ «صنعت‌زده» فرصتِ بازگشت به طبیعت دست می‌دهد.

اشرف غنی

اشرف غنی و تعصب عریان

به نسبت ورود مهاجرین از کشور ایران، هرات اولین شهری افغانستان بود که به ویروس کرونا (کووید ۱۹) آلوده شد؛ قبل از آن که تصمیم هایی راجع به پیشگیری از رشد این ویروس گرفته شود، اشرف غنی بزرگترین شفاخانه ای مجهز، برای تداوی افراد مبتلا به کرونا را در ننگرهار افتتاح کرد.

جنگِ جهانی سوم و مسئولیتِ انسانی ما

همین اکنون «جنگِ جهانی سوم» و دشوارترین پیکار بین المللی و عالمگیرِ تاریخ بشر، عملاً و علناً در جبهه‌ای به وسعتِ تمام کرۀ زمین در جریان است و هر روز از کُشته‌ها پُشته‌ها می‌سازد.

ویروس کرونا

کرونا و اقتدارستیزی

به نظر می‌رسد ریشه‌ی این مخالفت‌ها را باید در اقتدارستیزی، سلطه‌گریزی و مقاومت در برابر اِعمال قدرتِ حکومت و اندکی گرایش‌های آنارشیستی جستجو کرد.

ویروس کرونا

دین و مذهب بعد از کرونا

حوادث بزرگ پیامدهای اجتماعی بزرگی را نیز در پی خواهد داشت؛ من باورم آن است که تاثیرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کرونا، کمتر از جنگ های جهانی نخواهد بود.

تاثیرات صلح افغانستان بر منافع ژئوپلیتیک پاکستان

توافق نامه صلح امریکا و طالبان، وضعیت متفاوتی را برای بازیگران مختلف داخلی و خارجی منازعه افغانستان ایجاد کرده است. در این میان مهم ترین پرسش این است که توافق صلح دوحه، چه تاثیری بر منافع ژئوپلیتیک پاکستان خواهد داشت؟