بجز ایستادگی، راهی نداریم

  • انتشار: ۲ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 89942

تظاهرات جنبش‌روشنایی در نوع خودش از کم‌نظیر ترین حرکت‌های مدنی در تاریخ تظاهرات جهان‌ بود که بر اساس داعیه‌ حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه شکل گرفت. نه سنگی به دکان کسی اصابت‌کرد و نه خط و خشی به موتر پلیس وارد شد. دادخواهان با دسته‌های گُل به میدان آمدند، گروهی‌از آن‌ها سرک‌ها را از زباله‌ها پاک ‌کردند و… اما با موانع و برخورد خصمانه حکام مواجه شدند. بدون شک کشتار دسته‌جمعی و قتل‌عام جوانان رشید، برومند و نخبه ما در میدان دهمزنگ، پیشاپیش مهندسی شده بود.

در کشوری زندگی می‌کنیم که در یک‌طرف با مطالبات عدالت‌محور و دادخواهی قانونی و انسانی ما این‌گونه برخورد می‌شود اما در آن‌طرف دیگر، یک گروه تبه‌کار و جنایت‌پیشه با قتل‌عام مردم و ویرانی وطن، امتیازهای کلان گرفته و می‌گیرد. ما تمام راه‌های ممکن‌را برای رفع تبعیض سیستماتیک و ظالمانه طی کرده‌ایم اما نتیجه‌ای که باید، نگرفته‌ایم. تسلیم و یا سازش ذلت‌بار، خیانت بزرگ به آرمان‌های والای شهدای گلگون‌کفن ما است. پس برای احقاق حقوق ضایع‌شده مان باید ایستادگی کنیم.بجز ایستادگی، راهی نداریم

تظاهرات جنبش‌روشنایی در نوع خودش از کم‌نظیر ترین حرکت‌های مدنی در تاریخ تظاهرات جهان‌ بود که بر اساس داعیه‌ حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه شکل گرفت. نه سنگی به دکان کسی اصابت‌کرد و نه خط و خشی به موتر پلیس وارد شد. دادخواهان با دسته‌های گُل به میدان آمدند، گروهی‌از آن‌ها سرک‌ها را از زباله‌ها پاک ‌کردند و… اما با موانع و برخورد خصمانه حکام مواجه شدند. بدون شک کشتار دسته‌جمعی و قتل‌عام جوانان رشید، برومند و نخبه ما در میدان دهمزنگ، پیشاپیش مهندسی شده بود.

در کشوری زندگی می‌کنیم که در یک‌طرف با مطالبات عدالت‌محور و دادخواهی قانونی و انسانی ما این‌گونه برخورد می‌شود اما در آن‌طرف دیگر، یک گروه تبه‌کار و جنایت‌پیشه با قتل‌عام مردم و ویرانی وطن، امتیازهای کلان گرفته و می‌گیرد. ما تمام راه‌های ممکن‌را برای رفع تبعیض سیستماتیک و ظالمانه طی کرده‌ایم اما نتیجه‌ای که باید، نگرفته‌ایم. تسلیم و یا سازش ذلت‌بار، خیانت بزرگ به آرمان‌های والای شهدای گلگون‌کفن ما است. پس برای احقاق حقوق ضایع‌شده مان باید ایستادگی کنیم.

سلمانعلی ارزگانی