با جلسات شش و نیم همراه شویم

  • انتشار: ۱۲ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 100406

برخی از مقامات حکومت، کار مناسب سطح شان پیدا نمی‌کنند تا به آن بپردازند. برخی کارها را آن‌قدر بزرگ می‌دانند که انجام آن را دست زدن به سویچ‌های بالا تعبیر می‌کنند. برخی کارها را آن‌قدر کوچک قلمداد می‌کنند که انجام آن را کسر شان خود شان می‌دانند. این گونه است که بسیاری از کارها زمین می‌ماند و کنترل امور از دست حکومت خارج می‌شود و نظم امور بر هم می‌خورد.

از خوبی‌های جلسات شش و نیم این است که به کار و مشکل، برچسپ بزرگ و کوچک نمی‌زند تا یکی را به بهانه بزرگی رها کند و دیگری را به بهانه کوچکی ناچیز بشمارد. هرکاری را که نیاز به اقدام داشته باشد، در لیست کارهای روزانه قرار می‌دهد.

کسانی که معاون اول رئیس جمهور و جلسات شش و نیم را به کلان کاری یا موی‌پالی در میان خمیر برچسپ می‌زنند، باید متوجه باشند که برای آوردن نظم به دستگاه‌های حکومتی و زندگی شهری، هرکاری که لازم است باید انجام شود. تقسیم کارها به بزرگ و کوچک، کار ادم‌های تنبل و بهانه‌جو است تا شانه از زیر انجام کار خالی کنند.

حال که حکومت، در قالب جلسات شش و نیم، مسئولیت شناسی و پاسخ‌گویی را به بالا ترین و گسترده ترین سطح ممکن رسانده‌است، مسئولیت ما به عنوان شهروندان این است که پیشنهادات سازنده خود را با جلسات شش و نیم شریک و انتقادات موردی و مشخص خود را در خصوص عملکرد آن بازگو و پرسش‌های مشخص خود را با آن طرح کنیم.

سالم و امن سازی شهر و محل زندگی، مسئولیت همگانی ماست و این امر بدون همکاری و همکاری متقابل حکومت و مردم شدنی نخواهد بود.

محمد سالم حسنی