با آمریکا باش و …

  • انتشار: ۳۱ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94841

طالبان چون دوست آمریکا شده‌اند، تمام اعمال قبیحه و شنیعه‌ی آنان مثل برگ‌های خزان ریخته‌اند. طالبان از زمان همکاری با آمریکا، نه تروریست هستند و نه بنیاد‌گرا. نه قتل عامی مرتکب شده‌اند و نه سرزمینی را به آتش کشیده‌اند. عجب خاصیتی دارد این دوستی با آمریکا! گروهی را از این رو به آن رو می‌کند.

طالبان چون دوست آمریکا شده‌اند، کسی و کشوری نگران حقوق بشر، حقوق زن و حتی برپایی نوع حکومت در افغانستان نیست. خودِ آمریکا هم دیگر روی دموکراسی در افغانستان پا‌فشاری نمی‌کند. مهم این است که طالبان با آمریکا پیمان‌ رفاقت بسته است. کاری به کار آمریکا ندارد. بقیه هم که زبانم لال آدم نیستند.

طالبان چون دوست آمریکا شده‌اند، ابرو بالا می‌اندازند. شرط و پیش‌شرط تعیین می‌کنند. اول باید لشکرلشکر زندانیان طالب که کم‌ترین جنایت شان انتحار و نسل‌کشی است، با عزت و احترام آزاد شوند. اگر درست در بحبوحه‌ی صلح، دست از آدم کشی هم بر نداشتند، اشکالی ندارد، انسان آمریکایی که کشته نمی‌شود. انسان آمریکایی که روی گلیم غم نمی نشیند. انسان آمریکایی که بیوه و یتیم نمی‌شود. انسان آمریکایی که نان‌آور خانواده‌اش را از دست نمی‌دهد. عجب خاصیتی دارد این دوستی با آمریکا!

علی مدد رضوانی