بایدن: افغان‌ها ! دیگه چه خدمت؟؟؟

  • انتشار: ۲۹ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110715

بایدن گفت، مابه اهداف خود رسیده ایم، دیگه باید به خانه برگردیم!!!
من فکر می‌کنم؛ ایشان کاملا دقیق ودرست گفته است، این مائیم که قدرت گیرایی وفهم لازم را ازدست داده ایم، چراکه هدف اصلی آمریکا، بازیافت واحیای مجدد طالبان بود که از مرحله فنای مطلق و اضمحلال ابدی درغارهای تورابورا، اینک به لطف توجهات آمریکائیها باردیگر میدان دارعرصه های سیاست ونظام شده اند!!!

تولیدخشخاش وکوکنار، بعنوان منبع اقتصادی طالبان، به چندصد درصد شده است که سالانه میلیاردها دلار به خزانه مخالفین سرازیرنموده تمامی نیازمندیهای آنان را اعم ازتهیه جنگ افزار مدرن، معاش اجیران آدم کش، وتربیت انتحاری، فراهم خواهد نمود!!!
به بهانه اصلاحات اداری، برتورم قابل انفجار ادارات افزوده واحدهای موازی زیادی را برساختار وسازه لرزان وفرسوده نظام تحمیل نموده است!!!

افغانستان را ازیک کشور مستقل اماضعیف، به یک مملکت ضعیف، وابسته ومستعمره تبدیل نموده است!!!
اردوی نظامی کشور را از یک نیروی شجاع ومیهن پرست، به یک سپاه معاش بگیر وبی اختیاروبی صلاحیت، تنزل داده است!!!
نسل جوان و آینده سازان مملکت را درباتلاق اعتیاد، خشونت و تعصب منشی جهت داده، بهترین سرمایه های انسانی جامعه‌ای مارا به گرداب باد فنا، رهبران و سردم داران مارا معتاد به جنگ، خون ریزی، تعصب و عدم هم پذیری نموده‌اند!!!
ونیزبرای همسایه‌های افغانستان، سرگرمی، چالش زایی، زمینه دخالت و دردسر های بی پایان فراهم نموده اند!!!
همچنین زمینه های اختلافات قومی، مذهبی، و چالشهای سیاسی را به گونه‌ای عیارنموده است که مردم افغانستان هرلحظه خودشان را بالای مین، یادرجوار خرمن باروت احساس خواهند نمود!!!
این درحالی است که، کمک های انجام شده وصدقات اعطایی خودشان را، چندین برابر از طرق دیگر و امکانات پیدا وپنهان کشورمان، بازپس گرفته اند!!!

پس آقای جوبایدن، کاملا درست گفته است وبه اهداف استراتژیک شان دست یافته اند، افسوس برماست که هیچ‌گاه نخواستیم بفهمیم، در کجای این عالم به سر می بریم؟! هدف ما ازجنگ، برادرکشی و خانه ویرانی چیست؟

گل محمد مختاری