بانک جهانی پرداخت ۲۰۰ میلیون دالر به افغانستان را متوقف کرد

  • انتشار: ۱۲ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 100423

بانک جهانی اعلام کرد که روند پرداخت ۲۰۰ میلیون دالر به افغانستان را متوقف کرده است.

هنری کرالی، رئیس بانک جهانی در افغانستان در نامه‌ای به رئیس جمهور افغانستان علت پرداخته نشدن ۱۸۰ میلیون دالر این بسته کمکی را فراهم نشدن آمار و اطلاعات در پیوند با اقتصاد کُل از سوی بانک مرکزی خوانده است.

رئیس بانک جهانی در این نامه از  بی پاسخ ماندن چندین درخواست کتبی این بانک از بانک مرکزی سخن گفته و خواستار مداخله ریاست جمهوری در این روند شده است.

در این نامه، علت پرداخته نشدن ۲۰ میلیون دالر دیگر تعدیلات اخیر در قانون مشارکت عامه و خصوصی گفته شده که بر اساس این تعدیلات، مدیریت پروژه‌های مشترک عامه و خصوصی از وزارت مالیه به اداره امور ریاست جمهوری (واحد تسهیل سرمایه گذاری در اداره ریاست جمهوری) سپرده شده است.

بانک جهانی امسال در مجموع ۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان تعهد کرده است. از این میان تاکنون ۴۰۰ میلیون دالر آن به حکومت افغانستان پرداخته شده است.