بانک توسعه آسیایی 900 میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

  • انتشار: ۱۰ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 32730

مسئولان در بانک توسعه آسیایی می گویند که برای کاهش فقر و توسعه پایدار در افغانستان و در یک استراتژی 5 ساله 900 میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد.

بانک توسعه آسیایی وعده داده است که به عنوان بخشی از یک استراتژی پنج ساله، 900 میلیون دالر به افغانستان کمک می کند.

مسوولان این بانک می گویند که این کمک در بخش‌های فقر زدایی و انکشاف پایدار به مصرف خواهد رسید. بانک توسعه آسیایی یکی از کمک کنندگان مهم دولت افغاستان در شانزده سال اخیر بوده و براساس آمارها تاحال بیش از پنج میلیارد دالر را در این کشور مصرف کرده است.

این بانک در 15 سال گذشته در بخش بازسازی به افغانستان کمک های زیادی کرده است که بیشتر این کمک ها در بخش های توسعه پایدار، انرژی و کاهش فقر به مصرف رسیده است.