بازی با فرامین

  • انتشار: ۳۱ ثور ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 130572

از زمان سقوط نظام جمهوریت تا حال، گروه حاکم با فرامین متعددی که بیشترینه در وضع محدودیت ها و ایجاد تکالیف جدید برای شهروندان کشور وبخصوص زنان آزاده این سرزمین تمرکز داشته، برای حقوق مردم و احقاق آن اصلا توجهی نشده است.
همانگونه که بحث حق وتکلیف از مباحث مهم اداره و مدیریت کشور ها در جهان امروز است، و بسیاری از دولت ها توجه بسیاری به حقوق مردم دارند، ط بیشتر روی ایجاد تکالیف آنهم تکالیف جدیدی که محصول تفکر منحصر به فرد خودشان است !! مردم و جهانیان را مصروف ساخته است. در واقع چنین حاکمیتی که برای رفاه، آسایش وشگوفایی جامعه مردم برنامه ای ندارند و از عدم مشروعیت ملی وبین المللی رنج می برند، بازی با دساتیر و فرامین سلیقه ای بهترین گزینه برای سردرگمی مردم و دنیاست.
یادتان باشد که اینگونه فرامین من در آوردی هم پایانی دارد.

سید محمد هاشمی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟