این یعنی سرافکندگی

  • انتشار: ۴ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99610

اشرف‌غنی چقدر زرنگ است. خودش به زور «این‌ها» (عطا و صالح) خودرا به ارگ رسانید، حالا خود «این‌هارا» را بین هم درگیر ساخته است.

در حالی‌که صالح و استاد هر دو حامی اشرف‌غنی هستند، اما رییس جمهور یکی را علیه دیگر انداخته و خودش تماشا می‌کند.

جای یک «کلان» در حوزه مقاومت خالی است تا «این‌هارا» دوباره جمع کند که متاسفانه وجود ندارد.

در حالیکه طالب هر روز دندان برای احراز قدرت تیز می‌کند و ضرورت بود در در صورت شکست روند صلح، سران حوزه مقاومت بیش‌تر از همیشه متحد و متفق می‌شدند، اما برعکس فریب نفاق‌افگنان ارگ را خوردند و هر روز بین‌شان نفاق و افتراق چاق‌تر می‌شود.

با این وضعیت مطمینم در صورتی شکستِ روند صلح، غنی در نهایت با طالب جورآمد خواهد کرد، اما درگیری در میان رهبران حوزه مقاومت بیشتر خواهد شد.

این یعنی سرافگندگی.

هارون معترف