این چهره افغانستان است

  • انتشار: ۱ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 95996

این چهره افغانستان است

تکیده، نگران، ناامید، خسته، خونین، سوخته و متلاشی شده.
یک روز ننگرهار، دیگر روز هلمند، گاهی غور، روز دیگر کابل و باز هم جلریز.
… و این داستان تلخ سیه روزی ملک و مردم ما سالهای سال است که هر روز تازه و تکرار می شود.

خرطوم مکنده ای که از قلب خسته این وطن بی امان خون می مکد، نیش درنده ای که هر روز گلوی خشکیده این وطن را می درد، قساوت و کینه ای که هر روز پیکر مجروح این وطن را متلاشی می کند و می سوزاند، گاهی طالب نامیده می شود و گاهی داعش.

طالب، داعش یا هر گروه کینه توز و خون خوار دیگر، درواقع دستهای است که از آستین ناپیدای یک شیطان برآمده و عمل می کند. این همان شیطان بزرگ است که با حرص و آز، مرز منافعش را این سوی مرزهای کشور ما کشیده و جبهه جنگ سلطه جویانه اش را در میان شهرها و خانه ها و مزارع قریه های ما بر پا کرده است.

حسین ریحانی