اگر گلبدین حکمتیار هزاره، ازبک یا تاجیک می بود؟

 • انتشار: ۲۳ ثور ۱۳۹۶
 • سرویس: دیدگاهسیاست
 • شناسه مطلب: 22253

درخبرها آمده است که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که این حزب هرگز سلاح هایش را به حکومت تسلیم نخواهد داد، اما دربرابرحکومت هم نخواهد جنگید!!

این اعلام موضع حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اولا در تضاد با قانونی اساسی است که آن حزب حاکمتیش را پذیرفته است! دوم این که وقتی توافقنامه صلح امضا شده است و متعهد به قانون اساسی و شیوه مسالمت آمیز می باشد، داشتن نیروی نظامی چه توجیهی دارد؟ مگر این که این حزب به اشرف غنی اعتماد ندارد یا مانند همیشه راه نفاق و دورویی و نیرنگ را در پیش گیرد.

از جانب دیگرهرچند اشرف غنی احمدزی برای بارها تعهد و وفایش را به مردم و ارزش های دموکراتیک یا فراموش نموده و یا زیرپای گذارده است: فراموش کردن گزارش به مردم از کارکردهایش در هرصد روز، سرزدن های غیرمترقبه از نهادها و ادارات، برکناری آمرین امنیتی که درحوزه شان ناامنی رخ دهد، افشاساختن اختلاس گران کابل بانک، انجام اصلاحات انتخاباتی، توزیع شناسنامه های برقی و….

اما با همه این ها این بار گلبدین حکمتیار با این اعلام موضع یادشده آزمون دیگری را پیش روی اشرف غنی احمدزی گذاشته است، دیده شود تعهد وی به قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک چقدر است؟  ولی قبل ازآن می توان از غنی احمدزی سوال کرد که اگر همین ادعا را جنرال دوستم ازبک یا احمدضیامسعود یا صلاح الدین ربانی تاجیک یا محمدمحقق هزاره اعلام می کرد آیا وی و گارنیزیون کابل و مفتی های درباری و باداران خارجی او هم چنان سکوت را در پیش می گرفتند؟

شکور اخلاقی

نظرات(۲ دیدگاه)

 1. احمد جان
  (۲۳ ثور ۱۳۹۶)

  شاید این سه موضوع در آمدن حکمتیار تاثیرگذارباشد:
  • اگرهرعمل زشت وبد که در گذشته جهاد و اخصن بعد از کامیابی تنظیم ها وفروریختن شان بشهرکابل بنگریم که اتفاق افتاده بوده است واضح است تنها حزب اسلامی مقصر وگنهکار نیست شاید تمام احزاب با پسوند اسلامی کم وبیش مقصراند ( با ستثنای حزب های محاذ ملی ونجات ملی که احـــزاب با رهبری شخصیتهای معتدل ومتمدن اند ) بنآ حینیکه همه بدور قدرت حضوردارند حضوراینها هم لازم وضروربوده که باید دربن الـــمان همین تفکیک صورت نمیگرفت باآنهم درجریان چند سال اخیر قریب به اکثریت اعضای حزب اسلامی مانند سایرین بدور حکومت حضورپیدا کرده ا ند.
  • اگردر پروسه صلح با طالبان وختم جنگ کم ویا زیاد سهم مـــوثر ادا بتواند بسیار خوب وامید واریم همین بخش زندگی خویش را وقف ملت زجرکشیده نماید اینکه آقای حکمتــــیار هم مانند گذشته ها طالبان را به دسته های خوب وبد تقسیم میکند تا حدودی این حق رادارد چون فکرمیکنم که رییس جمهور وی را در پست کمیسیون صلح پیش بین است و تعین خواهدکرد که باساس مسوولیت وظیفوی ناگذیربا طالبان مجرا آشتی را باز بگذارد.
  • اگر آقای حکمتیار با حضورخود یکه تازی های شورای نظار وجمیعیت اسلامی وعده محدود دیگررا که تکرارن درین مدت 14سال اخیر یک علت نا امنی ها – چور وچپاول وفساد گسترده وبسیار بدی های دروجود اینها بوده است را بتواند کنترول ومحار کند ویک تعادل منطقی بوجود بیاورد گام مثبت وکار ارزشمند را انجام خواهد داد که یقینن جناح دولت عمد تن آقای اشرف غنی همین انتظار را از ایشان دارد. درحالت سوم شاید حکمتیار فکر کند مسلح باشد تا برای هدف فوق موثریت داشته باشد
  ولی تا جاییکه مربوط خود آ قای حکمتـــــیار میشود من منحیث شهروند برایش پیشنهاد میکنم تا نکات آتی را درنظر داشته باشد بهتر خواهد بود:
   آقای حکمتــــیار دقیق متوجه شوند که بهترین زمینه برای احیای شخصیت شان بوجود آمده که باید درجهت خدمتگذاری برای عموم مردم که در جغرافیای بنام افغانستان زندگی مینمایند خود را ملزم بداند.
   آقای حکمتیار نه درچهره قاید اعظم – نه در چهره مهاتما گاندی ونه در چهره نیلسن ماندیلا ظاهر شده است اکت ها واعمال خودرا مطابق به شان وجایگاه خود تنظیم وترتیب کند واینرا خوب متوجه شوند که متا سفانه مردم افغا نســتان به وی احـــترام ندارند ولی از وی میهراسند وبا آمدن دوباره شان تشویش هم دارند و باید کوشش کند که با عمل وزبان خود روحیه مردم را نسبت بخود خدشه دار نکنند وبرای اطرافیان ونزدیکان خود نیز چنین وانمود وتفهیم کنند.
   چون آقای حکمتــیار بعد از یک خلا بیست سال وارد میدان نظام وسیاست میشود مردم از ایشان انتظار سخن ها – طرح ها وپیشنهادات جدید مطابق شرایط عصر کشور وجهان را دارند با حرفهای کهنه – خرافاتی وتکراری فقط خودرا متضرر میسازد دیگر کدام چیزی بدست آورده نمیتواند اگرنه درهمین مدت های نچندان دور افراد واشخاص با هیبت وصلابت وقهر وغصب درحلقه ظاهرشدند ولی مانند یخ آب شدند ورفتند.

نظر شما چیست؟

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: