اگر گلبدین حکمتیار هزاره، ازبک یا تاجیک می بود؟

  • انتشار: ۲۳ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 22253

درخبرها آمده است که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که این حزب هرگز سلاح هایش را به حکومت تسلیم نخواهد داد، اما دربرابرحکومت هم نخواهد جنگید!!

این اعلام موضع حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اولا در تضاد با قانونی اساسی است که آن حزب حاکمتیش را پذیرفته است! دوم این که وقتی توافقنامه صلح امضا شده است و متعهد به قانون اساسی و شیوه مسالمت آمیز می باشد، داشتن نیروی نظامی چه توجیهی دارد؟ مگر این که این حزب به اشرف غنی اعتماد ندارد یا مانند همیشه راه نفاق و دورویی و نیرنگ را در پیش گیرد.

از جانب دیگرهرچند اشرف غنی احمدزی برای بارها تعهد و وفایش را به مردم و ارزش های دموکراتیک یا فراموش نموده و یا زیرپای گذارده است: فراموش کردن گزارش به مردم از کارکردهایش در هرصد روز، سرزدن های غیرمترقبه از نهادها و ادارات، برکناری آمرین امنیتی که درحوزه شان ناامنی رخ دهد، افشاساختن اختلاس گران کابل بانک، انجام اصلاحات انتخاباتی، توزیع شناسنامه های برقی و….

اما با همه این ها این بار گلبدین حکمتیار با این اعلام موضع یادشده آزمون دیگری را پیش روی اشرف غنی احمدزی گذاشته است، دیده شود تعهد وی به قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک چقدر است؟  ولی قبل ازآن می توان از غنی احمدزی سوال کرد که اگر همین ادعا را جنرال دوستم ازبک یا احمدضیامسعود یا صلاح الدین ربانی تاجیک یا محمدمحقق هزاره اعلام می کرد آیا وی و گارنیزیون کابل و مفتی های درباری و باداران خارجی او هم چنان سکوت را در پیش می گرفتند؟

شکور اخلاقی