اگر به وحدت همگانی نیندیشند، تداوم فاجعه است!

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103388

از آن جایی که سران این احزاب بی‌یال و دم تاکنون هیچ اهداف مهمی جز حذف یکدیگر و دست گدایی دراز نمودن پیش دیگران نداشتند، از این گونه جلسات کاری ساخته نیست؛ چه جلساتی از این دست توسط وحدتی‌های چند پارچه برگزار شود، چه توسط اعضای حراست و یا احزاب دیگر.

اگر این‌ها راست می‌گویند، اول همه‌ی احزاب شیعی و هزاره فرهنگی و نخبگان این مردم را دعوت نمایند و سپس با مشورت همگانی اهداف استراتژیک مشترک در راستای منافع مردم تعریف نموده به تاکتیکهای مناسب برای رسیدن به اهداف بیندیشند.

اگر چنین نکنند، این جلسات جز تحمیق مردم و تداوم فاجعه گذشته چیزی نخواهد بود. وضعیت ظاهری این جلسه نیز چیزی جز تکرار سریال تحمیق مردم نیست مگر این‌که گام بعدی را برداشته به دعوت همگانی و کنارهم قرار گرفتن تمام اعضای احزاب هزاره فرهنگی بینجامد.

محمد امین احسانی