اوج نژاد پرستی صهیونیستی با یهودیان اتیوپی‌ تبار

  • انتشار: ۵ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 27734
عرق آنها را درمی‌ آورند، دسترنج آنها را می‌ خواهند ولی خونشان را تباه و تلف می‌ کنند، اين بهره‌ برداری و استثمار يهوديان اتیوپی‌ تبار در اسرائیل است.

بر اساس آنچه در مقاله(منبع مقاله) آمده است: نژاد پرستی صهیونیستی به طرز فاحشی در خصوص یهودیان اتیوپی ‌تبار در اسرائیل اعمال می شود.

در اینجا نژاد پرستی به اوج خود رسیده، تا از اسرائیلی ‌ها سلطان زمان و از اتیوپی تبارها بردگان غل و زنجیر به دست بسازد.

در اینجا پست‌ ها و مقام‌ های برتر و بالا و خانه‌ های گران ‌بها و فاخر و… به صاحبان خون یهودی اسرائیلی می ‌رسد آن هم بعد از اینكه بردگان آنها را برای سلاطین آماده و مجهز می ‌کنند.

تصاویر زیادی در شبکه‌ های اجتماعی مجازی منتشر شده، كه از وضع اتیوپی‌ هایی حكایت می‌کنند، كه در داخل شهرک‌ های اشغالی در حال ریختن عرق جهت ساختن این خانه ‌ها هستند، تا بعداً به صاحبان پوست سفید برسد همان ‌هایی كه به ‌طورکلی با اینکه صاحب پوست سیاه در مجاورت آنها خانه ‌ای داشته باشد، مخالفت می‌ کنند.

موسسه ‌ای تابع وزارت بهداشت اسرائیل از حدود چهار سال پیش از افتضاح دیگری پرده برداشت و آن هنگامی بود، كه مخالفت خود را با اهدای خون نماینده ‌ای در كنیست اسرائیل كه اصلیت اتیوپی ‌ای دارد اعلام كرد.

هنگامی ‌که موسسه ” ستاره ‌سرخ داود ” كه در اسرائیل هم ‌ردیف و هم ‌طراز با دو سازمان صلیب سرخ و هلال ‌احمر است، در داخل مجلس اسرائیل اهدای خون را تنظیم كرده بود، این نماینده كه «بنینا تاما شاتا» نام دارد اقدام به اهدای خون خود كرد، اما این موسسه كه در اسرائیل به آن نام ” ماغن دیفد أدوم ” اطلاق می ‌شود به «تاما شاتا» خبر داد طبق دستورات وزارت بهداشت نمی ‌تواند خون یهودی كه اصلیت اتیوپی داشته باشد را بپذیرد.

گرچه بعد از بحث و جدل این موسسه اعلام كرد، حاضر است خون نماینده را قبول كند ولی آن را در سردخانه نگهداری کرده و هرگز از آن استفاده نمی ‌کنند.

ورود به راهروهای جامعه اسرائیل پرده از حقایقی برمی ‌دارد، كه همواره سعی در تبلیغ و ترویج آنها بوده است، که یکی از آنها تفکرات نژادپرستانه است که حتی از هم کیش و آیین خود به خاطر متفاوت بودن رنگ بیزاری می کنند.

واضح و آشکار است، این نگاه نژاد پرستانه در برخورد با کسانی که با آنها در حال «جنگ و دفاع» هستند و هم دین او نیستند مخصوصاً اگر عرب باشد چگونه است.