انفجار غور نشان از چه دارد؟

  • انتشار: ۲۸ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 95773

انفجار امروز در غور، تابع یکى از این دو حالت است.

١- با نزدیک شدن انتخابات امریکا و مقاومت هیات مذاکره کننده دولت افغانستان در برابر دو خواسته طالبان، این گروه فشار بیشترى وارد مى کند تا ترامپِ نیازمند به روند صلح افغانستان، کابل را وادار به عقب نشینى و تمکین در برابر خواسته هاى طالبان کند.

٢- ماشین جنگى طالبان از بدنه سیاسى این گروه فاصله گرفته و وقعى بر تعهدات دفتر قطر مبنى بر منع حملات بر بزرگ شهرها نمى گذارد. در این صورت ممکن است در میان طالبان نیز مانند مجاهدین، فرماندهان نظامى مقتدرتر از رهبران سیاسى ظهور کنند که نشست ها و تعهدات سران سیاسى این گروه را بى اثر سازند.

شجاع محسنی