انحصار گرایی دشمنی که به حذف همه می‌انجامد!

  • انتشار: ۲۱ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94543

تحولات جهان بشریت و شواهد تاریخی به خوبی می‌رساند که انحصار گرایی و خود خواهی زائده جهل و مادر تمام تباهی و گرفتاری یک جامعه، حزب و مردم است که در نهایت به حذف همه می‌انجامد؛ یعنی اگر جامعه‌ای یا حزبی در دام انحصار گرایی که زائده جهل است گرفتار شود و رواداری و هم پذیری از آن رخت بربندد، قطعا به تباهی کشیده شده از همه‌ی معادلات حذف می‌شود.

نمونه بارزش افغانستان و این کشور فلک زده است. سرزمینی که گویا جز انحصار گرایی و خود خواهی چیزی در این جغرافیای نفرین شده جایی ندارد.

انحصار گرایی و خود خواهی به اندازه‌ای در این کشور جا خوش نموده است که نه قومی قوم دیگر را تحمل می‌کند، نه حزبی حزب دیگر را و نه شخصیتی شخصیت دیگر را؛ یعنی انحصار گرایی اجتماعی و سیاسی دارد بیداد می‌کند.

انحصار گرایی و خود خواهی بود که پشتونیزم را رقم زد و همچنان ادامه دارد و باعث به فروش رفتن بخشی عظیمی از این خاک شد و کشور را به بردگی کشاند. انحصار گرایی و خود خواهی بود که جهاد و خون شهدای این مرز و بوم را هدر داد و افتخارات بین‌المللی و منطقوی این مردم را نابود نمود. انحصار گرایی و خود خواهی بود که بزرگترین و مهمترین جریان سیاسی شیعی و هزارگی یعنی حزب وحدت توسط جریان خاصی به تباهی کشانده شد و این مردم را برای مدت نامعلومی از معادلات قدرت و سیاست حذف نمود. انحصار گرایی و خود خواهی است که الآن سران همان جریان هر روز به حذف یکدیگر می‌پردازند تا در نهایت به حذف و ذلت بیش از این منجر شود.

بنابراین، انحصار گرایی و خود خواهی که زائده جهل و مادر همه‌ی گرفتاری و تباهی است، همچنان از این کشور و مردم دارد قربانی می‌گیرد و از پیشتازان انحصار گرایی در راستای ماندگاری این مرض مزمن، قهرمان می‌سازد تا انحصار گرایی همیشگی و تباهی سر نوشت محتوم این مردم محسوب شده از توسعه و پیشرفت باز بمانند.

خلاصه همه‌ی مان انحصار گرا و خود خواه بودیم و هستیم و با این رذیلت از آن چه فضیلت است باز ماندیم و می‌مانیم. تا به خود نیاییم و هر قومی و حزبی، اصلاحات را از خود شروع نکند به جایی نخواهیم رسید.

محمد امین احسانی