انحصارطلبی غنی کار دستش داد

  • انتشار: ۱۱ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 93881
اشرف غنی

غنی با انحصارطلبی شدید، از یک‌طرف رهبران جهادی اقوام غیرپشتون و پشتون را کنار زد و از طرف دیگر، نیروهای جوان اقوام غیرپشتون را وارد ساختار نکرد و فقط نیروهای جوان پشتون را در حکومت و پست‌های مهم جابه‌جا کرد.

این امر باعث شد که فاصله بین حکومت و مردم، به‌ویژه اقوام غیرپشتون بیش از حد زیاد شود و مردم دوباره به سمت‌وسوی رهبران جهادی روی آورند. اگر غنی با کنار زدن رهبران جهادی، نیروهای جوان را از همه اقوام وارد ساختار حکومت و پست‌های کلیدی می‌کرد، قطعاً از حمایت مردم برخوردار می‌شد. از طرف سوم، غنی به هیچ‌یک از مطالبات و خواسته‌های برحق مردم پاسخ مثبت نداد و از تمام فساد و چپاولگری‌های تیم و افراد نزدیک خود دفاع کرد.

حالا غنی و تیمش تنها در میدان مانده است، زیرا حزب وحدت، جنبش و جمعیت مستقیماً با طالبان وارد مذاکره شده و با توجه به اینکه با هم از نظر فکری اشتراکات زیادی دارند، ممکن است به توافق برسند و روی تشکیل یک حکومت موقت توافق کنند که جایگزین حکومت غنی شوند.

غنی با اینکه به طالبان باج داد، اما هنوز طالبان حاضر نشده‌اند که با هیئت صلحی که از جانب غنی مشخص شده است، مذاکره کنند.

محمد نسیم جعفری