انتقال کوچى ها به اطراف بندهاى آب چه پیامدى دارد؟

  • انتشار: ۳۱ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110928

انتقال جمعیت هموطنان کوچى به اطراف بندهاى آب در ولایات مختلف، چه پیامدى جز افزایش اختلافات قومى و منازعات تازه، میان مردم بومى هر ولایت و کوچى ها دارد؟

تصور کنید که چه منازعاتى رخ خواهد داد وقتى ده درصد اراضى اطراف بند شورابک بدخشان، سوختوک دایکندى، بند امیر بامیان، شاه و عروس شکردره و… به جمعیت غیر بومى داده شود.

آقاى غنى با این اقدامات غیر ملى خود عمدا و عملا سطح آمادگى براى منازعات قومى را بالا مى برد. حکومت اگر به زندگى عشایرى به سبک کوچى ها، ارزش قایل است ( چنانچه بارها آقاى غنى از مزایاى این سبک زندگى گفته ) نباید به دنبال اسکان آنها باشد و اگر این سبک زندگى را نمى پسندد اسکان هموطنان کوچى را در مناطقى در نظر بگیرد که از منظر ترکیب جمعیتى، سبب بروز تنش ها و منازعات قومى نگردد.

شجاع حسین محسنی