امریکا و استعمار نوین

  • انتشار: ۱۴ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 73167

از کشوری که پایگاه تروریستی آمریکا در چندکیلومتری ریاست جمهوری آن واقع شده و پول خدم و حشم آن از طرف کاخ سفید و کنگره حواله میشه، نمی توان انتطاری داشت، جز اینکه سیاستمداران آن به مرگ یک سردار برقصند و عمل تروریستی را اخلاقی تصور کنند.

امریکا ملت ها را ذلیل به بار میاورد و با خیرات شان بیخ بن اقتصاد کشور تحت استعمارشان را میکَنند.
با شعارهای کاذب چون آزادی، مردم سالاری، حقوق انسان سالهاست که به منافع شخصی و گسترش دامنه ای حاکمیت شان ادامه میدهند.
در حقیقت، نه آزادی است نه مردم سالاری.
آزادی نیست؛ چون آزادی بی روِیه، خودش مرگ آزادی است.
مردم سالاری نیست؛ چون هرکسی را که تیم حاکم امریکا بخواهد، همان رئیس جمهور خواهد شد نه خواست و اراده ملت…

حقوق بشر هم شعار به ظاهر جذاب اما دروغین است. حقوق بشر آن است که سیاست امریکا آن را تایید کند. هزاران کودک یمنی سوء تغذیه شدند و مردند، عین حقوق بشر بود چون امریکا طرف مقابل آنها قرارداشت. صدها خانواده در مناطق شرقی افغانستان نیمه های شب از ترس نیروی امریکا خواب نمیروند… بارها هم مورد هجوم بیرحمانه نیروی خارجی واقع شده اند، این هم از نظر سیاست امریکا مطابق موازین حقوق بشری است.
امریکا ملت ها را گرسنه نگه میدارد؛ مبادا یک کشوری از نظر اقتصادی رشد کند، اسلحه بسازد، چون فردا با همین سلاح، مقابل آنان خواهند ایستاد.

امریکا، در هیچ کشوری، جلو فساد و تباهی و نا امنی را نمی گیرد، چون با وجود امنیت و بهبودی وضعیت یک مملکت، این پرسش در ذهن آنان زنده خواهد شد که “چرا امریکا این همه پایگاه های متعدد در کشورشان دارد؟” لذا موقعیت آنان را به خطر میندازد. باید ملت ها مصروف جنگ و بدبختی و گرانی باشند تا فکر و ذهن شان به فلسفه وجودی پایگاه های نظامی امریکا نرسد.

باید نتیجه گرفت که هر نوع آزادی خواهی و ایستادن جلو استعمار آنان، جرمی نابخشودنی است باید نابود گردد آنهم بیشتر توسط اجیران خودشان.
حاکم شدن جوامع جهان سوم برسرنوشت شان هم خطری جدی برای امریکاست. خطوط اصلی باید از کاخ سفید کشیده شود.

همه این مواردی که گفته شد، نزدیک به بیست سال تجربه ی وجود امریکایی ها در کشور افغانستان است. پس از گذشت بیست سال، نه امنیتی وجود دارد، نه فساد کم شده و نه دزدی و غارت بیت المال کاهش یافته است.
ولی باید بدانیم که همان طور که نسخه کمونیسم جواب نداد و قدرت مطلق جهانی شوروی ازهم پاشید، قدرت امریکایی و در مجموع لیبرالیسم غربی نیز با این رفتار غیر انسانی شان، مضمحل میگردد.

ان ربکم لبالمرصاد.

نویسنده: علی ظفر یوسفے