امریکا، عراق، ایران، افغانستان

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 73255

پارلمان عراق تمام قراردادهای نظامی با امریکا را ملغی کرد و خواهان خروج فوری تمام نیروهای خارجی (امریکا و دیگر اعضای ائتلاف) شد.

اعضای پارلمان عراق و حکومت عراق، تجاوز به حاکمیت ملی عراق را غیر قابل قبول دانست.

امریکا با سیاست احمقانه و قلدری خود، با بی احترامی به تمام قواعد بین المللی آنچه را که جستجو میکرد (تضعیف نفوذ ایران در عراق) به شکست مذبوحانه باید تن دهد و بپذیرد که نفوذ ایران در عراق چند برابر شود.

این وضعیت نمیتواند در افغانستان بدون اثر باشد. امریکا افغانستان را مستعمره خود میداند، هیچ احترامی به رئیس دولت و قشر سیاسی و حاکمیت ملی آن، اگر هم در وفاداری با او رقابت کنند، ندارد.

فکر میکنید که اعلامیه اشرف غنی ” خاک افغانستان بر علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نمیگرد” کدام ارزشی نزد ترامپ دارد؟

حتا اگر بپذیریم که دولتمردان افغانستان آنقدر هوشیاری دارند که چنین حرفی را بزنند، ولی آنها توان مخالفت با امریکا را در صورتی که نیروهای نظامی آن از زمین یا هوای افغانستان علیه ایران استفاده کند، دارند ؟

نه از حکومتی که با ۷ صد هزار رای انتخاب شود بگذرید و بسوی ایجاد یک حکومت موقت فراگیر با پایگاه قوی مردمی بروید.