امام خمینی (ره) به مسلمانان خود باوری داد!

  • انتشار: ۱۴ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 87349
امام خمینی

امام خمینی رحمه الله علیه به جهان اسلام عزت داد، نتیجه این عزت ایجاد جبهه پر قدرت و پر نشاط و پر تحرکی است که علیه زورگویان و شروران عالم ایجاد شده است.
امام در گام نخست به ملت مسلمان ایران عزت داد، ایرانی که یک کشور مطلقا سر سپرده، فرمانبر و مطیع آمریکا بود، تصامیم مهم مربوط به سرنوشت ملت بزرک ایران در سفارت خانه های خارجی و به خصوص در سفارت آمریکا در تهران گرفته می شد، ولی امام با انقلاب توانست استقلال و آزادی را برای ملت مبارز ایران به ارمغان بیاورد. امام با حمایت مومنان و ملت متدین و مبارز ایران توانست یکی از فاسد ترین و مزدور ترین حکومت ستم شاهی را سرنگون کنند. حکومت شاه قبل از انقلاب از حکومت های فاسد و وابسته به تمام معنای منطقه به قدرت آمریکا و اسراییل بود ولی امام پوزه حکومت وابسته و مستبد و ستمگر شاه را به خاک مالید و یک حکومتی مبتنی بر ارزشهای دینی الهی و مردمی را بنیان نهاد و به ملت ایران عزت داد.
امام با بصیرت فوق العاده توانست جوش و خروش ملت مسلمان ایران را علیه حکومت فاسد شاه مدیریت کند‌. خود باوری، استقلال و آزادی به ملت ایران داد. امروز ملت ایران ملت عزیز و سربلندی در جهان است و در خط مقدم مبارزه علیه زورگویان و ستمگران قرار دارد. بدون شک این عزت، این سر بلندی این افتخار مرهون اسلام و مرهون رهبری خردمندانه و شجاعانه امام خمینی است. عقلا و نخبگان ایران به این نکته به خوبی واقفم اند و می دانند که این ملت مسلمان قبل از انقلاب در چه جایگاهی بود و اکنون در کجا قرار دارند.
امام همچنان که به ملت ایران عزت داد به تمام مسلمانان عزت و خود باوری داد. سیره عملی امام و گفتار عمیق و پخته امام به مستضعفان عالم و مسلمانان جهان نشان داد که می توان بدون وابستگی به قدرتهای بزرک و زورگویان عالم سر پای خویش ایستاد و کار کرد و کشور را مدیریت کرد و برای توده های محروم با تکیه بر ارزشهای اسلامی خدمت نمود. این روحیه خود باوری، اتکا به قدرت توده و اتکا به ارزشهای بلند اسلامی از تعلیمات ارزشمند امام است که دنیا اسلام و نسل جوان مسلمان و متدین مرهون آن هستند.
امروز اسلام به عنوان یک مکتب زنده پر انرژی و پر جاذبه در جهان مطرح است مکتبی که برای رهایی انسان از ظلمات حیوانی و جاهلیت مدرن حرف و سخن دارد. جاذبه که امروز قدرتهای بزرک از آن احساس خطر می کنند و برای مقابله با آن و زدودن جاذبه اسلام گروههای تکفیری و داعش را خلق کردند. اسلامی که این گونه می تواند منافع بزرک قدرت های زورگو را به خطر مواجه کند، اسلامی است که با قرائت نوین توسط امام خمینی مطرح شد. این اسلام از سوی به جوان‌های مسلمان حرکت، خود باوری می دهد و از سوی دیگر خواب را از چشمان ظالمان و زورگویان ستم گر می رباید.
وگرنه اسلامی که مطابق میل ملکه انگلیس باشد یا مطابق فلان دیوان زورگو باشد و با هر ظالم و ستمگری سازش داشته باشد آن اسلام خطر ساز نیست بلکه دشمنان اسلام از خدا می خواهند چنین اسلامی باشد و در همین راستا پولهای کلانی را هزینه می کند مزدورانی را با عنوان های مقدس تربیت می کنند و حمایت می کنند تا چنین اسلامی را به خورد توده ها بدهند، ولی اسلامی که امام مطرح کرد هم دشمن ساز است و هم جاذبه ساز است. برای دوستان امید و جاذبه خلق می کند و برای دشمنان اسلام خطر آفرین و مشکل ساز است، چون منافع آنها را با خطر مواجه می کند، ولی این اسلام به مسلمانها خود باوری، امید و عزت می دهد این چیزی است که شخصیت بزرک امام به مسلمانان به ارمغان آورده است. خود باوری، عزت میراث عظیمی است که از امام خمینی به نسل امروز مسلمان به یاد کار مانده است.
سی و یکمین سالگرد امام راحل، امام خمینی را گرامی می‌داریم و هزاران درود بر روح بلند و ملکوتی آن عزیز سفر کرده می فرستیم.

إبراهیم حکمتی