امارت اسلامی؛ جمهوری اسلزمی، “جمهوری فئیودالی”

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 103085

شهردار کابل، چهره مورد مناقشه که گذشته روشن نداشته و از طرز کار و عمل او در پست شهردار کابل مردم ناراضی اند. اما وی بخشی محدود از کسانی اند که مورد اعتماد و رازدار اشرف غنی، خان بزرگ، قرار دارد. داوود سلطان‌زوی از سوی مجلس نمایندگان برای شرکت در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان در روز دوشنبه دعوت شده بود. آقای سلطان‌زوی در این جلسه حاضر نشد و و واضح گفت : مرا اشرف غنی مقرر نموده و فقط در برابر او پاسخ ده هستم . چند ماه قبل حمدالله محب شووالیه خان بزرگ، اشرف مخلوقات، و امرالله صالح واسال او نیز حاضر نشدند به پارلمان توضیحات بدهند. چرا ؟ آنها را خان بزرگ در این کرسی ها گماشته ان و آنها هیچ مسئولیتی در “برابر نمایندگان مردم” ، پارلمان، ندارند. اگر هم نیاز به رای پارلمان میبود، این رای فقط ظاهری و بدون هیچ ارزش در نظر خان بزرگ میبود. قبول ندارید ؟ همین امروز وزیر صحت عامه که چند روز قبل از پارلمان رای اعتماد گرفته بود، توسط خان بزرگ از وظیفه منفک شد. دیروز خان بزرگ از او خواست که استعفا کند. وی از استعفا خود داری نموده و آنرا مخالف موازین حکومت داری و قانون خواند. ولی امروز ارگ استعفای را که وجود ندارد منظور نموده.

این طرز حکومت داری فئیودالی قرون وسطی است نه جمهوریت. اراده شخصی رئیس دولت روی منافع مرموز، برقانون و یک سیستم حکومتداری نورمال تفوق دارد. اتوریتاریزم مگر شاخ و دم دارد ؟ وزرایی که از پارلمان رای اعتماد نگرفته اند به گفته همسر خان بزرگ “در پستهای خود هستند پارلمان بخواهد یا نخواهد” و وزرای که رای اعتماد گرفته اند این چنین از وظیفه کنارگذاشته میشوند. این طرز حکومتداری شباهت به امارت اسلامی دارد. در امارت حداقل حاکمان به تصاویب “شورای علما” گوش میدادند. درست یکی از تصاویب این شورا به طالبان گفت ” برادر شیخ اسامه مهمان ملت است و امریکا هم اسنادی ندارد که اتهام حملات ۱۱ سپتامبر را ثابت کند” موجب حمله امریکا، سرنگونی امارت و بجای آن یک نظام فئیودالی مدرن و مزدور را در لفافه جمهوریت ایجاد کردند.

جمهوریت : در تمام کشورها، حتا که دموکراسی رشد نکرده، پارلمان حق دارد وزیر، روسای ادارات، شهرداری ها و مناطق و حتا شهروندان عادی را احضار کند تا به سوالات شان روی یک موضوع مورد تحقیق شان جواب بدهد. خود داری ازحضور در خانه ملت مجازات در پی دارد.

کریم پاکزاد