افغانستان نفرین شده

  • انتشار: ۲۰ ثور ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 85456

در طرح اخیر عبدالله برای قدر دانی از حمایت ژنرال دوستم در انتخابات، انتخاباتی که سرانجام بیهوده و مصرف بیجا بود، خواهان رتبه مارشالی برای او شده است.

میدانم که رتبه مارشالی برای دوستم یک اقناع و رضایت شخصی است ولی برای مملکت و برای مردم چه سودی خواهد داشت. همانگونه در تقسیم قدرت نامشروع ( هیچ قدرتی اگر برآمده از انتخابات سالم، عادلانه و آزاد نباشد مشروع نیست) اینکه عبدالله و غنی چه پستهایی را اشغال خواهند کرد و برای دوستان خود چند درصد پستهای دولتی را خواهند گرفت، چه تغیری برای مردم بوجود خواهد آمد؟

بنیان های قدرت تبعیضی، غیر مردمی و ناعادلانه متزلزل خواهد شد ؟ شرایط صلح واقعی که آزادی های مردم را تآمین کند آماده خواهد شد ؟ کشور بسوی ترقی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی متعادل و عادلانه خواهد رفت ؟ آیا سرمشقی برای جوانان ازبک و دیگر جوانان کشور در راه مبارزه برای دموکراسی و آزادیخواهی خواهد بود ؟
افغانستان نفرین شده و نسل جوان سرگردان و مردم مظلوم وستمکش !

دکتر کریم پاکزاد