افغانستان طالبان، آمریکایی تر از افغانستان جمهوریت

  • انتشار: ۱۶ جوزا ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 130929

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع حکومت غنی هم به کابل برگشت و مورد استقبال طالبان قرار گرفت

بازگشت پی هم چهره‌های مهم حکومت جمهوری (همان حکومتی که طالبان آن را نامشروع و مدیران آن را فاسد و عمله آمریکا می دانستند) در آستانه مجمعی که گفته می‌شود طالبان به زودی آن را به جای لوی جرگه برگزار می‌کنند محل تأمل است.

در اینکه چهره‌های مهم و برجسته حکومت غنی، بدون اجازه آمریکا و تضمین آنها به افغانستان برنمیگردند تردیدی نیست.
آنها عملا پس از این، تامین کننده ارتباط سیستمی آمریکا و بخش مهمی از طالبان هستند.

از سوی دیگر، طالبان تلاش دارند تا در یک گردهمایی از نوع لوی جرگه، مقدمات کسب مشروعیت داخلی حکومت خود را فراهم کنند.

این گردهمایی، محلی برای تثبیت قدرت جناح های مختلف طالبان نیز هست و دو جناح طالبان می کوشند از این فرصت برای تثبیت خود و تضعیف جناح رقیب استفاده کنند.

اما حضور پر رنگ چهره‌های کارکشته حکومت غنی در کابل که در خدمت مطلق آمریکا هستند و مهارتی که آنها در مدیریت لوی جرگه ها دارند می‌تواند موید این گمانه باشد که آمریکا قصد دارد از این فرصت برای سپردن مطلق افغانستان به آن بخش از طالبان که رابطه نزدیکتری با آمریکا دارند کمال استفاده را بنماید.

اگر این اتفاق بیفتد، افغانستان سالهای آتی، آمریکایی تر از افغانستان دوره جمهوری خواهد شد و این، خبر خوبی برای همسایگان افغانستان نیست.

سید احمد موسوی مبلغ

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟