‏اشرف غنی یکی از بی‌حیاترین، متوهم ترین و فاسدترین سیاست مداران تاریخ ماست

  • انتشار: ۱۳ ثور ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 130145
اشرف غنی

اشرف غنی یکی از بی‌حیاترین، متوهم ترین و فاسدترین سیاست مداران تاریخ ماست. مصیبتی که در هفت سال زمامداری این رجاله احمق و متعصب به کشور رسید در تاریخ ما کم سابقه است.

غنی نهادهای سیاسی را ویران کرد، دزدی و فساد را به اوج رساند، تخم تعصب را در میان مردم کاشت، اقتصاد کشور را نابود کرد، عناصر دزد، فاسد، متعصب، کوته اندیش و عمدتا شهروندان کشورهای غربی را بر همه مقدرات کشور حاکم کرد، ارتش و پولیس و امنیت ملی با عزل و نصب های غیرحرفه ای، نامناسب و انتصاب عوامل نفوذی آی اس آی از کار انداخت و نهایتا در حالی که می توانست کشور را به سمتی مدیریت کند که دچار فروپاشی مطلق گردد اما با ذلت و ضلالت تمام از کشور گریخت و یک گروه جنگجوی قبیله اندیش و فاقد قابلیت و توانمندی سیاسی و اداری را بر سرنوشت مردم حاکم کرد با این همه خراب کاری و تباهی و ویرانی، این جانی روانی متوهم، خم به ابرو نیاورد و از مردم افغانستان عذرخواهی نکرد و تازه از طرح نجات مردم سخن می‌گوید و به طالبان نصایح پدرانه می کند!

محمد عارف رحمانی

افراد ناشناس بخش اداری یک مکتب خصوصی را در غرب کابل به آتش کشیدند

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟