اشرف غنی به عیادت حامد کرزی رفت

  • انتشار: ۱ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 111026

اشرف غنی، رئیس جمهور به دیدار حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور در اقامتگاه وی رفت و جویای احوال وی شد.

اشرف غنی ضمن اینکه جویای احوال رئیس جمهور پیشین شد، با وی در مورد در مورد مسائل مختلف ملی صحبت کرد.

گفتنی است که برخی از رسانه‌ها وضعیت صحی رئیس جمهور پیشین را وخیم گزارش داده اند.