استراتژی حذف آثار و نشانه های تمدنی و زبان

  • انتشار: ۱۷ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94326

قدرت حاکم درست مانند اربابش آمریکا از بی تمدنی و بی ریشگی تاریخی رنج‌می برد. راهکارش برای کاهش این رنج و حقارت بی ریشگی نیز همان راهکار آمریکایی_ صهیونیستیِ قلع و قمع کردن ریشه های تمدنی دیگران و حذف آثار و نشانه های تمدنی است و زبان البته که مهم ترین آنهاست.

وقتی “پته خزانه” سازی برای تراشیدن هماوردی تمدنی و دست و پا کردن هویتی تاریخی- زبانی افتضاحش آشکار می شود و دقیقا عکس عمل می کند و خود دلیل دیگری می شود بر فقدان فرهنگ، تمدن و تاریخ قدرت حاکم تنها راه باقی مانده همان استراتژی شیطانیِ آمریکایی- صهیونیستی یعنی هویت زدایی از دیگران بواسطه تخریب بناهای تاریخی و باستانی و حذف تمام نمادها و آثار تمدنی ای است که حکایت از حضور ریشه دار یک فرهنگ غنی و تمدنی دیرپا در این سرزمین دارد.

این پاکسازی تمدنی همان کاریست که اسرائیل در تمام این سالها در غزه با بناهای تاریخی کرده و طالبان در بامیان، داعش در سوریه و اکنون اقدام این شاروال زن باره ی کثیف در کابل امتداد همان راه است.

خلیل صدرا